None

Zakończenie ćwiczenia taktycznego

13 zdjęć w galerii
Ćwiczenie taktyczne z wojskami 10 Opolskiej Brygady Logistycznej dobiegło końca. Pododdziały wyszły z rejonów rozmieszczenia na poligonie w Winowie i osiągnęły gotowość do realizacji zadań w nowych lokalizacjach.
Powrót żołnierzy do koszar był zaplanowanym elementem scenariusza ćwiczenia. Zgodnie z nim, przemieszczenie pododdziałów do nowych rejonów rozmieszczenia  zostało wymuszone aktualną sytuacją taktyczną i przewidywanymi działaniami przeciwnika. Marsz odbywał się niewielkimi grupami pojazdów w rejonie działań grup dywersyjno – rozpoznawczych. Podczas przemieszczenia żołnierze odpierali ataki, musieli również przejść przez teren skażony bojowymi środkami trującymi. Po osiągnięciu nowych rejonów rozmieszczenia i odtworzeniu gotowości do realizacji zadań żołnierze wykonali strzelania bojowe. Zajęcia na strzelnicy były ostatnim elementem ocenianym przez kontrolujących. W trakcie szkolenia ogniowego wykonano strzelanie z broni etatowej, sprawdzono również normy szkoleniowe z rozkładania broni, topografii, posługiwania się maską przeciwgazową oraz udzielania pierwszej pomocy.

Ćwiczenie taktyczne z wojskami było najważniejszym w tym roku przedsięwzięciem szkoleniowym zrealizowanym w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej. Było również dużym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym ze względu na wprowadzony reżim sanitarny oraz zaangażowanie żołnierzy rezerwy. Realizacji zadań nie ułatwiała również pogoda, a intensywne opady deszczu towarzyszyły żołnierzom przez cały okres pobytu na poligonie. Pomimo tych trudności ćwiczenie odbyło się zgodnie z planem, a wszystkie zagadnienia szkoleniowe zostały zrealizowane. Jednocześnie bataliony potwierdziły gotowość do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem.

kpt. Piotr Pułciennik