None

Logistycy gotowi na kolejną zmianę

15 zdjęć w galerii
Zbliża się czas wyjazdu żołnierzy VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii. W Opolu potwierdzono gotowość Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego do udziału w misji.
Żołnierze przygotowujący się do wylotu w ramach VIII zmiany misji w Rumunii zakończyli właśnie pierwszy etap szkolenia, którego podsumowaniem było trzydniowe ćwiczenie taktyczno-logistyczne. Komisja z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przeprowadziła kontrolę dokumentacji, sprawdziła poziom wiedzy teoretycznej żołnierzy oraz ich umiejętności praktyczne. Podczas ćwiczenia żołnierze NSE rozwiązywali zadania logistyczne oraz sytuacje, z którymi mogą spotkać się w rejonie działań. 

Narodowy Element Wsparcia Logistycznego (ang. National Support Element – NSE) zabezpiecza funkcjonowanie kontyngentu wojskowego poza granicami kraju. Za sformowanie i wyszkolenie NSE do realizacji zadań w Rumunii odpowiada 10 Opolska Brygada Logistyczna.

kpt. Piotr Płuciennik