None

Różne oblicza ćwiczenia taktycznego

19 zdjęć w galerii
Ćwiczenia wojsk na poligonie to przede wszystkim praktyczna realizacja zagadnień szkoleniowych. Jednak przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia w warunkach polowych wymaga wieloetapowego planowania, zaplecza logistycznego i ciągłej koordynacji działań.
Rozgrywane na poligonie w Winowie ćwiczenie taktyczne z wojskami jest najważniejszym w tym roku przedsięwzięciem szkoleniowym 10 Opolskiej Brygady Logistycznej.  W rejon ćwiczeń wyszły bataliony, wspierane żołnierzami rezerwy oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. To na nich skupia się uwaga obserwujących, ale to tylko jeden z elementów większej całości, jaką jest ćwiczenie taktyczne.

Nad koordynacją całego przedsięwzięcia czuwa kierownictwo ćwiczenia, czyli zespół doświadczonych oficerów i podoficerów, monitorujących przebieg sytuacji taktycznej i reagujących na decyzje ćwiczących dowódców. Wysuniętym organem kierownictwa są rozjemcy taktyczni i terenowi, którzy odpowiadają za prawidłową realizację zadań, określają straty w stanach osobowych i sprzęcie, ale jednocześnie dbają o zachowanie warunków bezpieczeństwa. Szczególną rolę podczas szkolenia poligonowego pełnią grupy pozoracji. Wyznaczeni żołnierze mają za zadanie zakłócić planową realizację zadań ćwiczących batalionów. To oni odpowiadają m.in. za przygotowanie zasadzek na drogach marszu konwojów logistycznych, rozpoznanie rejonów rozmieszczenia pododdziałów, ataki na składy materiałowe i stanowiska dowodzenia czy porwania wartowników.

Drugą stroną ćwiczenia taktycznego z wojskami jest zabezpieczenie logistyczne pobytu żołnierzy na poligonie. Zapewnione muszą zostać miejsca zakwaterowania, przygotowane kuchnie polowe i stołówki żołnierskie, łaźnie oraz sanitariaty. Pamiętać należy także o miejscach do postoju i bieżącej obsługi sprzętu wojskowego oraz uzbrojenia. Każdego dnia o prawidłowe funkcjonowanie tych elementów troszczą się m.in. kucharze, kierowcy, magazynierzy, energetycy oraz szefowie i technicy kompanii. Dla nich to również element szkolenia, ponieważ poprzez pracę na swoich stanowiskach funkcyjnych nabywają doświadczenia i doskonalą swoje praktyczne umiejętności.

 kpt. Piotr Płuciennik