None

Zakończenie szkolenia żołnierzy rezerwy

8 zdjęć w galerii
Od 7 do 16 września 2020 roku w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej szkolili się żołnierze rezerwy powołani na krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe.
Powołani na ćwiczenia wojskowe do 10 Opolskiej Brygady Logistycznej rezerwiści to żołnierze, którzy mają już doświadczenie wojskowe z zawodowej lub zasadniczej służby wojskowej. Tym razem głównym celem szkolenia rezerwistów było zdobycie nowej specjalności wojskowej t.j. „obsługa urządzeń mechanicznych i rurociągowych materiałów pędnych i smarów”. Dlatego za przeprowadzenie ćwiczeń odpowiedzialni byli żołnierze z kompanii rurociągów dalekosiężnych batalionu składowania. Każdego dnia rezerwiści uczyli się budowy i eksploatacji kolejnych elementów rurociągu, obsługi pomp i agregatów. Punktem kulminacyjnym szkolenia był egzamin, który pozytywnie złożyli wszyscy żołnierze. Ćwiczenia rezerwy były też okazją do doskonalenia podstaw żołnierskiego rzemiosła, a w tym musztry, budowy broni, strzelania czy taktyki.

Podczas ostatniej zbiórki z żołnierzami rezerwy spotkał się zastępca dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej pułkownik Ireneusz Maślanka. Zastępca podziękował żołnierzom za odpowiedzialne podejście do obowiązku stawienia się na ćwiczenia rezerwy oraz zaangażowanie w szkolenie, a także za dyscyplinę podczas pobytu w jednostce. Dowódca batalionu składowania podpułkownik Dominik Trentkiewicz złożył podziękowania kadrze instruktorskiej z kompanii rurociągów dalekosiężnych, która przygotowała i przeprowadziła szkolenie w ciekawy, a jednocześnie efektywny sposób.

 kpt. Piotr Płuciennik