None

Egzamin specjalistyczny rezerwistów

12 zdjęć w galerii
Ćwiczenia żołnierzy rezerwy w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej obejmowały szkolenie ogólnowojskowe i specjalistyczne. 15 września rezerwiści złożyli egzamin z umiejętności obsługi rurociągów dalekosiężnych.
Głównym celem ćwiczenia żołnierzy rezerwy było przygotowanie ich do obsługi rurociągów dalekosiężnych w ramach specjalności wojskowej „obsługa urządzeń mechanicznych i rurociągowych materiałów pędnych i smarów”. Za wyszkolenie żołnierzy odpowiadali specjaliści z kompanii rurociągów dalekosiężnych z Puszczy Mariańskiej, która podlega dowódcy batalionu składowania 10 Opolskiej Brygady Logistycznej.


Szkolenie żołnierzy rezerwy zorganizowane zostało w oparciu o obiekty na poligonie w Winowie. Tam rezerwiści zostali zakwaterowani w namiotach wojskowych i tam również realizowano większość szkoleń. W ramach przygotowania do egzaminu specjalisty wojskowego rezerwiści musieli dokładnie poznać budowę i dane techniczne poszczególnych elementów rurociągu RS – 150A, nauczyć się obsługi agregatów pompowych oraz montażu i demontażu rurociągu. Podczas egzaminu komisja sprawdziła indywidualną wiedzę każdego z żołnierzy oraz praktyczne umiejętności podczas budowy odcinka rurociągu.

Egzamin był ostatnim elementem ćwiczeń żołnierzy rezerwy. Wszyscy rezerwiści zakończyli szkolenie z oceną pozytywną. W dniu 16 września rozliczą się z jednostką i powrócą do swoich domów. 

 
kpt. Piotr Płuciennik