None

Szkolenie z ratownictwa drogowego

7 zdjęć w galerii
55 Batalion Remontowy z Opola wyposażony został w nowoczesny pojazd ewakuacji i ratownictwa technicznego Scania R-460. Podczas pierwszego szkolenia na nowym sprzęcie żołnierze i pracownicy batalionu poznali część jego możliwości.
Nowy sprzęt na wyposażeniu 55 Batalionu Remontowego z Opola to ciężki kołowy pojazd ewakuacji i ratownictwa technicznego Scania R-460 CB 8x8 o dużej ładowności i powiększonej mobilności. Jest przeznaczony do wykonywania zadań zabezpieczenia technicznego pododdziałów wyposażonych w pojazdy kołowe oraz do zadań ratownictwa technicznego, w szczególności kołowych transporterów opancerzonych KTO Rosomak.


Część urządzeń, które posiada pojazd może być wykorzystywanych do realizacji zadań ratownictwa drogowego. Największe doświadczenie w takich akcjach posiadają strażacy, dlatego żołnierze i pracownicy 55 Batalionu Remontowego odbyli szkolenie  w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Opolu. Celem zajęć była praktyczna nauka wykorzystania sprzętu hydraulicznego m.in. nożyc hydraulicznych czy rozpieraczy, dzięki którym możliwe jest wydobycie z wraków pojazdów osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.


Ciężki kołowy pojazd ewakuacji i ratownictwa technicznego Scania R-460 CB 8x8 znacznie poszerza możliwości 55 Batalionu Remontowego w zakresie zabezpieczenia technicznego pododdziałów. Pozwala zapewnić wsparcie pojazdom, które straciły zdolność poruszania się w wyniku walki, wywrócenia się, uszkodzenia lub ugrzęźnięcia, niezależnie od warunków atmosferycznych i ukształtowania terenu. Dzięki specjalistycznemu wyposażeniu możliwe jest również dokonywanie doraźnych napraw na miejscu.

 
kpt. Piotr Płuciennik