None

Grupa dezynfekcyjna wydzielona z 10 BLog

4 zdjęć w galerii
Utrzymywanie w gotowości grup dezynfekcyjnych to jedno z zadań 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w ramach walki z pandemią koronwairusa. W dniu 27 lipca logistycy przeprowadzili odkażanie jednego z hoteli w południowej Polsce.
Zadanie zostało zrealizowane na wniosek Wojewody Opolskiego. Grupa dezynfekcyjna, pod dowództwem plutonowego Wacława Citaka, zdezynfekowała 32 pokoje hotelowe oraz ciągi komunikacyjne o łącznej powierzchni 1280 metrów kwadratowych. W budynku pracowało 10 żołnierzy, których zabezpieczało dwóch lekarzy z Grupy Zabezpieczenia Medycznego 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Budynek został zdezynfekowany przy pomocy generatora ozonu oraz nadtlenku wodoru, rozpylonego przez dezynfektor i zamgławiacz.

Równie ważne jak wykonanie zadania było bezpieczeństwo żołnierzy, którzy działali w izolacyjnej odzieży ochronnej i maskach pełnotwarzowych z filtrami zabezpieczającymi ich przed zakażeniem. Zanim grupa powróciła do koszar została poddana dekontaminacji, wyposażenie zostało zdezynfekowane, a odpady podezynfekcyjne zostały przekazane do Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.

***

Grupa dezynfekcyjna została utworzona 23 kwietnia, a gotowość do realizacji zadań osiągnęła po zakończeniu szkolenia specjalistycznego oraz wyposażeniu w urządzenia i środki już 4 maja. Odkażanie budynku opolskiego hotelu było pierwszym sprawdzianem umiejętności żołnierzy w praktyce.

10 Opolska Brygada Logistyczna aktualnie wydziela dwa zespoły medyczne do wsparcia Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, żołnierzy do pobierania wymazów, a także utrzymuje w gotowości kierowców oraz pojazdy do przewozu środków medycznych i materiałów skażonych.

 
kpt. Piotr Płuciennik