None

Szkolenie z C-IED

19 zdjęć w galerii
Przez kilka dni w 1 Pomorskiej Brygadzie Logistycznej trwało szkolenie z zasad przeciwdziałania atakom z użyciem improwizowanych urządzeń wybuchowych. Z zakresu C-IED szkolili się żołnierze, którzy przygotowują się do pełnienia dyżuru bojowego w ramach Sił Odpowiedzi NATO (SON) w 2021 roku. Zadanie sformowania, przygotowania oraz utrzymania w gotowości do użycia Narodowego Elementu Wsparcia (NSE) Zestawu 2021 SON powierzono 3 Batalionowi Logistycznemu w Glewicach.
C-IED to skrót od Counter – Improvised Explosive Device. Szkolenie przeprowadzają instruktorzy, którzy wiedzę i doświadczenie nabierali podczas misji poza granicami kraju.

Szkolenie rozpoczęto od przyswojenia podstawowej wiedzy teoretycznej. Kursanci zostali zaznajomieni z obowiązującymi terminami i pojęciami. W tej części dowiedzieli się między innymi jak mogą być zbudowane improwizowane urządzenia wybuchowe, zrozumieli  zasadę ich działania oraz przyjęty podział IED.  W dalszej części poświęcono uwagę na możliwych sposobach inicjowania ataku przez przeciwnika z zastosowaniem improwizowanych urządzeń wybuchowych. Żołnierze przyswoili także wiedzę z zakresu  taktyki, technik i procedur (TTP) stosowanych  przez przeciwnika. Szkoleni zapoznali się również z podstawowymi procedurami rozpoznania oraz zachowania na wypadek podejrzenia występowania improwizowanych urządzeń wybuchowych jak również jakie należy podjąć procedury po ich wybuchu.

Po zaprezentowaniu właściwego sposobu działania w dalszej części szkolenia przyszedł czas na praktykę. Żołnierze przygotowujący się do objęcia dyżuru w ramach SON zostali sprawdzeni pod kątem zastosowania procedur C – IED zarówno pieszo podczas marszu, jak również w przypadku pokonywania trasy zagrożonej występowaniem IED pojazdami.

Improwizowane urządzenia wybuchowe to niekonwencjalny sposób prowadzenia działań i uznawane są obecnie za szeroko stosowany środek walki. Stanowią one stosunkowo tanią oraz skuteczną alternatywę dla nowoczesnych systemów stosowanych przez regularne siły zbrojne. Mimo, że zazwyczaj są proste do zaprojektowania i łatwe do wykonania potrafią zadać dotkliwe straty Wykorzystanie IED stało się powszechne i stanowi trwałe zagrożenie stąd znajomość procedur międzynarodowych dotyczących przeciwdziałania atakom z użyciem improwizowanych urządzeń wybuchowych.  jest niezbędna i ułatwia współpracę z sojusznikami na teatrze działań.

***

1 Pomorska Brygada Logistyczna jako jedno z zadań wiodących realizuje utrzymanie sił i środków  w gotowości do użycia w ramach Sił Odpowiedzi NATO (SON).  Nasi żołnierze od 1 stycznia 2020 pełnią dyżur i są w kilkudniowej gotowości do użycia wraz z lądowym komponentem Połączonych Siły Zadaniowych Bardzo Wysokiej Gotowości (VJTF), czyli tzw. szpicy NATO, których brygadą ramową jest  21 Brygada Strzelców Podhalańskich. Wielu z naszych żołnierzy zostało wydzielonych do trzyletniego cyklu pełnienia dyżuru bojowego  w ramach SON.  Na tym jednak nie poprzestajemy.

1 Pomorska Brygada Logistyczna odpowiedzialna jest również za wyznaczenie kolejnych komponentów do pełnienia dyżuru w 2021 roku.