None

II Zgromadzenie Mężów Zaufania Oficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia SZ kadencji 2020-2022

5 zdjęć w galerii
W dniach 05-06.02.2020r. w Juracie odbyło się II Zgromadzenie Mężów Zaufania Oficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia SZ kadencji 2020-2022.
Podczas zgromadzenia  mężowie zaufania oficerów uchwalili „Ramowy Plan Zamierzeń Zgromadzenia Mężów Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia SZ na lata 2020-2022” oraz „Plan Zamierzeń Zgromadzenia Mężów Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia SZ na 2020 rok”. Ponadto - Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia SZ ppłk Waldemar Czaplicki zapoznał mężów zaufania z „Planem działalności Dziekana Korpusu Oficerów Zawodowych IWsp SZ na 2020 rok” oraz planowanymi i proponowanymi zmianami w dokumentach normatywnych dotyczących żołnierzy zawodowych, w tym w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych. Omówiono także sprawy bieżące zgromadzenia oraz zebrano wnioski mężów zaufania oficerów, które powinny być skierowane do Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ lub/i Konwentu Dziekanów Oficerów Zawodowych WP.
 
W czasie II Zgromadzenia Mężów Zaufania Oficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia SZ kadencji 2020-2022 Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia SZ ppłk Waldemar Czaplicki wręczył 6 oficerom odznaki „Męża Zaufania”.