None

Zakończenie ćwiczenia Połączonej Grupy Wsparcia Logistycznego

14 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: kpt. Piotr Płuciennik
Dobiegło końca ćwiczenie Połączonej Grupy Wsparcia Logistycznego. Przez ostatnie dwa tygodnie żołnierze z Polski, państw członkowskich NATO oraz Australii szkolili się w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej.
W trakcie ćwiczenia logistycy z Opola i ponad 70 oficerów i podoficerów z krajów członkowskich NATO, z Australii oraz jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP doskonalili możliwości szybkiego użycia Połączonej Grupy Wsparcia Logistycznego (ang. Joint Logistic Support Group – JLSG). Ćwiczenie oparte było na logistycznym sytemie informatycznym LOGFAS (ang. Logistics Functional Services). Jest on przeznaczony dla logistyków, zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Sprawdzono funkcjonowanie systemu meldunkowego i zastosowanie procedur zabezpieczenia logistycznego w wielonarodowej operacji połączonej. Dowódcą Połączonej Grupy Wsparcia Logistycznego był dowódca 10 Brygady Logistycznej pułkownik Szymon Lepiarz.

Szkolenie zakończyło się rozdaniem certyfikatów, podziękowań i wyróżnień dla żołnierzy, którzy szczególnie wyróżnili się podczas ćwiczenia. Z 10 Brygady Logistycznej dowódca JLSG uhonorował podpułkownika Bogdana Drąga, starszego chorążego Zbigniewa Nowackiego oraz starszego szeregowego Przemysława Pławiaka. Podczas podsumowania oficerowie z Wielonarodowego Centrum Koordynacji Logistycznej (MLCC - Multinational Logistic Coordination Centre) podkreślali wzorowe przygotowanie ćwiczenia pod względem organizacyjnym, zabezpieczenia teleinformatycznego, spraw socjalno – bytowych. Podziękowali również za możliwość poznania walorów turystycznych Opola i Wrocławia.

kpt. Piotr Płuciennik