None

Święto Transportu Wojskowego

6 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: archiwum
W dniu 28 listopada 2019 roku w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego, miały miejsce uroczyste obchody 6 Święta Transportu Wojskowego, którym przewodniczył szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, płk Wiktor BARCZYKOWSKI.
Święto Transportu Wojskowego stanowi podniosłą chwilę dla całej „rodziny wojskowych transportowców”, jest uhonorowaniem dotychczasowego dorobku organów oraz jednostek transportu i ruchu wojsk na rzecz SZ RP. To wydarzenie pełni szczególną rolę zarówno dla środowiska wojskowego, byłych żołnierzy zawodowych jak i dla ogniw niemilitarnych z którymi Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk na co dzień współpracuje, realizując zadania na rzecz Sił Zbrojnych i obronności państwa.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Inspektoratu Wsparcia SZ RP, Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Operacyjnego RSZ, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Centrum Szkolenia Logistyki, Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Wojsk Lądowych, oraz układu niemilitarnego: Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Centrali PKP,  PKP CARGO, PKP PLK S.A, oraz Komendy Głównej Straży Granicznej na co dzień współpracujący z Szefostwem.

Po krótkim wystąpieniu szefa Szefostwa, który podziękował wszystkim za ofiarną służbę i rzetelną pracę w 2019 roku, głos zabrał płk Bogdan DZIEWULSKI, Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ – Szef Logistyki, który reprezentował Szefa IWsp SZ, przekazał słowa podziękowania, życzenia dalszych sukcesów oraz transportowego
i wojskowego szczęścia.

W trakcie uroczystości wygłoszono również dwa referaty okolicznościowe nt. „Historia transportu wojskowego do dnia dzisiejszego, etapy tworzenia jednostek kolejowych, drogowych i mostowych na obszarze 1 Regionalnej Bazy Logistycznej oraz „Doświadczenia w zabezpieczeniu transportu i ruchu wojsk podczas ćwiczeń międzynarodowych”.

Święto Transportu Wojskowego było też okazją  do wręczenia pamiątkowych upominków dla byłych żołnierzy i pracowników wojska  oraz sympatyków transportu wojskowego. Uroczyste obchody święta uświetnił występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, po którym w miłej i przyjaznej atmosferze odbyło się spotkanie pokoleń transportowców.


ppłk Zbigniew CIEŚLAR