None

Kurs szkoleniowo-metodyczny

6 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Justyna Kędra - WDK IWsp SZ
W dniach 19-20 listopada 2019 roku przeprowadzono jedno z najważniejszych przedsięwzięć szkoleniowo-metodycznych IWsp SZ, którego tematem było „Realizacja zamierzeń szkoleniowych w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w 2020 roku w nowych uwarunkowaniach wynikających ze zmian normatywów osiągania gotowości do podjęcia działań”.
Kurs otworzył Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, gen. dyw. Dariusz Ryczkowski, który zwracając   uwagę na zadnia jakie stoją przed Inspektoratem i jednostkami mu podległymi, wytyczył kierunki działania i wskazał obszary wymagające wypracowania rozwiązań w trakcie trwania kursu. Dotyczyły one ujednolicenia procesu przygotowania i organizacji szkolenia dowództw i sztabów oraz rezerw osobowych. Podczas kursu dyskutowano również na temat logistycznego zabezpieczenia szkolenia,  zaprezentowano wnioski z realizacji w bieżącym roku przedsięwzięć wychowania fizycznego i sportu, a także szkolenia „Legii Akademickiej” oraz z kontroli gotowości bojowej w podległych jednostkach wojskowych.

ppłk Wojciech Mindak