None

Wybory organów przedstawicielskich

10 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st.chor.sztab. Sławomir Mrowiński
W dniu 5 listopada 2019 roku w Inspektoracie Wsparcia SZ odbyło się I Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Mężów Zaufania Oficerów Inspektoratu Wsparcia SZ kadencji 2020-2022.
Celem zgromadzenia był wybór Dziekana Korpusu: Oficerów Zawodowych IWsp SZ i jego zastępcy. W zgromadzeniu tym uczestniczyli mężowie zaufania oficerów jednostek bezpośrednio podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia SZ. Obrady zaszczycił swoją obecnością Szef Inspektoratu Wsparcia SZ Pan gen. bryg. Dariusz RYCZKOWSKI, który zwrócił uwagę na dużą rolę organów przedstawicielskich w procesie realizacji zadań służbowych przez Inspektorat Wsparcia SZ.

Obradom przewodniczył ppłk Waldemar CZAPLICKI – dziekan kończący obecną kadencję. Przedstawił on zebranym oficerom sprawozdanie ze swojej działalności za lata 2017-2019 oraz posumował mijającą kadencję. Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie przedłożone przez dziekana.

W wyniku tajnych wyborów Zgromadzenie wybrało Dziekana Korpusu Oficerów Zawodowych IWsp SZ i jego zastępcę na lata 2020 - 2022. Dziekanem wybrany został ponownie ppłk Waldemar CZAPLICKI z Inspektoratu Wsparcia SZ, jego zastępcą został mjr Wojciech POCHMARA z 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie.