None

Przysięga wojskowa w 10 Brygadzie Logistycznej

18 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Jerzy Smajdor
18.10.2019 r. W 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej elewi służby przygotowawczej złożyli przysięgę wojskową.
Rodziny i przyjaciele, delegacje władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych oraz jednostek wojskowych Opolszczyzny, a także weterani i kombatanci towarzyszyli elewom służby przygotowawczej podczas uroczystości składania przysięgi wojskowej. Tekst roty przysięgi wypowiedziało sześćdziesięciu siedmiu elewów, a w tym czternaście pań. Czterech wyróżniających się podczas szkolenia elewów: Magdalena Garleja, Jakub Machaj, Marcin Wołos i Kamil Zdonek miało zaszczyt złożyć przysięgę na sztandar jednostki wojskowej. Uroczystość poprowadził szef Sztabu 10 Brygady Logistycznej podpułkownik Dominik Bech, a błogosławieństwa udzielił kapelan Garnizonu Brzeg i Opole ksiądz kapitan Piotr Rokita. Oprawę uroczystości zapewnili muzycy z Orkiestry Wojskowej z Krakowa.

W swoim przemówieniu zastępca dowódcy 10 Brygady Logistycznej pułkownik Wojciech Grzybowski pogratulował żołnierzom determinacji i wytrwałości podczas szkolenia, a najlepszym wręczył listy gratulacyjne. Słowa uznania skierował również do rodziców – „Wykonaliście ogromną pracę, wychowując swoje dzieci na prawych, odważnych i świadomych obywateli, gotowych służyć swojemu krajowi”. Do gratulacji dołączyli się wojewoda opolski Adrian Czubak, który przesłał do elewów list oraz wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.

W imieniu rodziców głos zabrała pani Joanna Machaj, która podziękowała dowódcom każdego szczebla za trud i wyrozumiałość podczas szkolenia elewów. Podzieliła się również swoimi uczuciami wzruszenia i dumy, które towarzyszyły jej w trakcie składania przysięgi wojskowej.


Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów, podczas której elewi zaprezentowali najbliższym na jakim poziomie opanowali musztrę wojskową. Pododdział kompanii szkolnej, pod dowództwem kapitana Michała Arabasza, został nagrodzony przez uczestników uroczystości gromkimi brawami. Po zdaniu broni elewi opuścili koszary 10 Brygady Logistycznej i pojechali na przepustkę do rodzinnych domów.


kpt. Piotr Płuciennik