None

KOBRA 19

9 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st. chor. sztab. Sławomir Mrowiński
14.10.2019. Bydgoszcz. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych współuczestniczył w przygotowaniu i przeprowadzeniu pierwszego dnia miejskiego ćwiczenia obronnego „KOBRA19”.
Wydział Zarządzania Kryzysowego IWsp SZ był koordynatorem pierwszego dnia ćwiczenia realizowanego na podstawie „Planu szkolenia obronnego miasta Bydgoszczy”, w którym uczestniczyli  przedstawiciele Urzędu m. Bydgoszcz, Starostwa Powiatu Bydgoskiego, służb mundurowych, inspekcji oraz kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych. Zajęcia przeprowadzone zostały na Strzelnicy Garnizonowej w Bydgoszczy.

W szkoleniu zaangażowani byli żołnierze i pracownicy Rejonowego Zarządu Infrastruktury, Centrum Doktryn i Szkolenia SZ, 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej, batalionu dowodzenia IWsp SZ, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych oraz Komendy Garnizonu Bydgoszcz.

Zajęcia przeprowadzono w dwóch panelach. W pierwszym teoretycznym, Szef Wydziału Zarządzania Kryzysowego z IWsp SZ zapoznał ćwiczących z procedurą aktywacji SZ RP do wsparcia administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych. W swoim wykładzie skoncentrował się na zasadach wydzielania i użycia sił i środków Szefa IWsp SZ do wsparcia administracji publicznej w ewakuacji ludności i mienia oraz ochronie terenu podczas zagrożeń niemilitarnych. Kolejny wykład wygłosił przedstawiciel Centrum Doktryn i Szkolenia SZ, który przedstawił wojskowy punkt widzenia na hybrydowość współczesnych konfliktów. Zajęcia były bogato ilustrowane przykładami geopolitycznych posunięć w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, presji i zależności ekonomicznych podczas minionej dekady, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń za wschodnią granicą Polski. Panel teoretyczny zakończyła informacja specjalistów infrastruktury, którzy omówili normy i należności przyjęte w wojsku podczas tworzenia tymczasowego zakwaterowania. Zajęcia te były jednocześnie wprowadzeniem do panelu praktycznego. Uczestnicy szkolenia przemieścili się na plac ćwiczeń gdzie pododdziały jednostek wojskowych bezpośrednio podległych IWsp SZ przeprowadziły prezentację możliwości w zakresie tymczasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności. Przedstawiciele administracji publicznej obserwowali rozwinięcie bazy noclegowej z wykorzystaniem rożnych typowych kontenerów mieszkalnych oraz namiotów. Następnie tak przygotowaną infrastrukturę wyposażono w polowy i koszarowy sprzęt kwaterunkowy.