None

Trzynasta rocznica utworzenia IWsp SZ

Z okazji Naszego święta składam Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Szanowni Państwo,
 
6 października 2006 roku Minister Obrony Narodowej ogłosił decyzję o sformowaniu w Bydgoszczy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Utworzenie Inspektoratu stanowiło istotny element przekształceń strukturalnych w logistyce Sił Zbrojnych RP. Był to krok w kierunku dostosowania systemu zarządzania logistyką do dynamicznie zmieniających się wymagań operacyjnych, zaangażowania polskiego wojska w operacje poza granicami kraju oraz standardów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Utworzenie Inspektoratu Wsparcia umożliwiło bardziej efektywne wykorzystanie kluczowych zasobów oraz sprawne zarządzanie wsparciem logistycznym zarówno jednostek wojskowych w kraju jak i poza jego granicami.
 
Dla upamiętnienia tej historycznej - z punktu widzenia wojskowej logistyki - daty, 6 października stał się dniem, w którym obchodzimy Nasze święto.  Święto wszystkich żołnierzy i pracowników jednostek Inspektoratu Wsparcia SZ, którzy swoją ciężką pracą i służbą wspierają polskich żołnierzy w garnizonach, na placach ćwiczeń oraz w Polskich Kontyngentach Wojskowych.
 
Zwracam się do Państwa z gorącymi podziękowaniami. Za Wasz trud, zaangażowanie i poświęcenie w służbie. To dzięki Wam możliwe było wykonanie tych wszystkich zadań, jakie postawiło przed Nami kierownictwo resortu Obrony Narodowej. Gratuluję odznaczonym i wyróżnionym. Szczególne podziękowania kieruję do rodzin żołnierzy i pracowników Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, którzy wspierają Nas w codziennej służbie i pracy. Dziękuję żołnierzom i pracownikom pełniącym obowiązki poza granicami kraju, żołnierzom rezerwy, kombatantom, weteranom i byłym pracownikom Inspektoratu.  
 
Dziękuję za to czego dokonaliście i proszę o dalszy wysiłek, który będzie niezbędny przy realizacji nowych zadań wynikających ze zwiększającej się liczebności Wojska Polskiego oraz zwiększonej obecności wojsk sojuszniczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 
                                                                                                                                                                                                                          gen. bryg. Dariusz Ryczkowski