None

SZTANDAR 43 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W ŚWIĘTOSZOWIE

14 zdjęć w galerii
19 września br. odbyła się uroczystość związana z nadaniem sztandaru 43 Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu ze Świętoszowa. Fundatorem sztandaru był Społeczny Komitet, na czele którego stanął pan Waldemar Nalazek – wójt gminy Osiecznica.
Matką Chrzestną została Pani  Dorota Drewka, córka śp. pułkownika Jana Kudły, żołnierza armii generała Andersa i generała Maczka, a Ojcem Chrzestnym  Pan Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kliczkowskim kościele p.w. Pokłonu Trzech Króli. Po zakończeniu mszy, którą prowadził ks. ppłk Radosław Michnowski nastąpił przemarsz na podzamcze Zamku Kliczków. Ceremonii wręczenia sztandaru Komendantowi 43 WOG płk Adamowi Jangrotowi dokonał gen. bryg. Jan Rydz. W uroczystości uczestniczył Szef Inspektoratu Wsparcia SZ gen. bryg. Dariusz RYCZKOWSKI, Komendant 4 Regionalnej Bazy Logistycznej płk Rafał Smuszkiewicz , przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Bardzo licznie stawiła się młodzież ze szkół z Osiecznicy, Świętoszowa i Żagania wraz z opiekunami. Nie zabrakło dowódców i kierowników jednostek z rejonu odpowiedzialności 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego , a także dowódców z „zaprzyjaźnionych” jednostek.

Najbardziej zasłużeni żołnierze zostali uhonorowani odznaczeniami resortowymi, które wręczył gen. bryg. Jan Rydz Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7 , gen. bryg. Dariusz RYCZKOWSKI Szef Inspektoratu Wsparcia SZ oraz płk Adam JANGROT – Komendant 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. W dalszej części uroczystości płk Adam Jangrot wyróżnił kilkanaście osób pamiątkowymi odznakami jednostki, wręczył miniatury sztandaru, ryngrafy, a w ramach podziękowania za ufundowanie sztandaru fundatorom sztandaru podarował pamiątkowe „cegiełki”.

Po przegrupowaniu pododdziałów w pokazie rycerskim zaprezentowała się grupa rekonstrukcyjna rycerzy. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa z Żagania  pod dowództwem kapelmistrza st. chor.  szt. Adama Dudzika. Zwieńczeniem był piknik oraz koncert zespołu wokalnego Klubu Marynarki Wojennej „RIWIERA” z Gdyni.