None

1 batalion logistyczny z tradycjami 10 Pułku Piechoty

3 zdjęć w galerii
1 batalion logistyczny 10 Brygady Logistycznej, decyzją Ministra Obrony Narodowej, przyjął tradycje 10 Pułku Piechoty z Łowicza.
Dowodzony przez podpułkownika Macieja Stachowiaka 1 batalion logistyczny jest kolejnym batalionem strukturalnym 10 Brygady Logistycznej, który dziedziczy i kultywuje tradycje Oręża Polskiego. Decyzją nr 139/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2019 roku, 1 batalion logistyczny 10 Opolskiej Brygady Logistycznej im. płk. Piotra Wysockiego przyjął tradycje 10 Łowickiego Pułku Piechoty (1919 – 1939).

W trakcie zbiórki w dniu 16 września 2019 roku podpułkownik Maciej Stachowiak odebrał decyzję z rąk dowódcy 10BLog pułkownika Szymona Lepiarza. Podczas krótkiego wystąpienia podpułkownik Stachowiak podziękował w imieniu własnym oraz żołnierzy 1 batalionu logistycznego szefowi Sekcji Wychowawczej 10BLog majorowi Dariuszowi Chądzińskiemu i prezesowi Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty z Łowicza Piotrowi Marciniakowi za inicjatywę i pomoc w przyjęciu tradycji przez batalion.

***

Formowanie pułku rozpoczęło się w 1918 roku w Cieszynie, a pod nazwą 10 Pułk Piechoty funkcjonował od 1919 roku. W okresie walk o niepodległość i granice pułk walczył z Czechami o Śląsk Cieszyński, z Ukraińcami w Małopolsce Wschodniej, z bolszewikami na Wołyniu, Polesiu, Białorusi i nad Wisłą. W okresie międzywojennym stacjonował w Łowiczu. Od czerwca do sierpnia 1921 pułk podjął działania na granicy górnośląskiej w rejonie Myszkowa, Siewierza, Kamienicy Polskiej i Zawiercia. W okresie przewrotu majowego opowiedział się po stronie rządowej. W 1939 w składzie skierniewickiej 26 Dywizji Piechoty wziął udział między innymi w walkach nad Bzurą.


kpt. Piotr Płuciennik