None

Podziękowania od Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

7 zdjęć w galerii
Przygotowanie i przeprowadzenie Wystawy Sił Zbrojnych to ogromne przedsięwzięcie organizacyjne i logistyczne. Sukces Wystawy nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie setek żołnierzy i pracowników z jednostek i instytucji wojskowych z całego kraju.
Podczas zbiórki Zgrupowania Zadaniowego „Kielce”, w imieniu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Dariusza Ryczkowskiego Zastępca Szefa Inspektoratu – Szef Logistyki płk Bogdan Dziewulski złożył podziękowania dla całego personelu za wysiłek i zaangażowanie w XX Wystawę Sił Zbrojnych RP. Płk Bogdan Dziewulski zaprezentował również statuetkę i przekazał zebranym podziękowania od Prezesa Targów Kielce Andrzeja Mochonia za dwadzieścia lat obecności Wystawy Sił Zbrojnych na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego.