None

Podziękowania dla Sił Zbrojnych

3 zdjęć w galerii
Prezes Targów Kielce Andrzej Mochoń podziękował za 20 lat obecności Sił Zbrojnych RP na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Statuetkę Targów Kielce w imieniu Szefa IWsp SZ odebrał Zastępca Szefa Inspektoratu - Szef Logistyki płk Bogdan Dziewulski.