Siły Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Autor zdjęcia: MON

EUFOR BiH

Polegli:
 
1. szer. Grzegorz SOSWA, zm. 16.VII.2006;
2. szer. Dariusz WAGNER, zm. 6.XII.2009.
 
***
 
Na szczycie NATO w Stambule w czerwcu 2004 r. podjęto decyzję o przekazaniu misji Sił Stabilizacyjnych w Bośni i Hercegowinie siłom Unii Europejskiej.
 
Oficjalne przejęcie misji nastąpiło w dniu 2 grudnia 2004 r. Podstawowym celem operacji jest zapewnienie bezpieczeństwa ludności Bośni i Hercegowiny oraz wypełnienie zadań określonych w aneksach 1A i 2 Porozumienia z Dayton z 1995 r., czyli ochrona granic BiH. Ponadto udzielane jest wsparcie Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu dla byłej Jugosławii (ICTY) w poszukiwaniu serbskich zbrodniarzy wojennych.
 
W misji uczestniczą 22 państwa Unii Europejskiej i 11 państw spoza UE. Polski Kontyngent Wojskowy realizuje zadania w składzie Wielonarodowych Sił Zadaniowych „Północ” – MNTF(N) EUFOR. Do głównych zadań PKW EUFOR w składzie MNTF(N) należy:
 
- zapewnienie bezpiecznych warunków dla władz lokalnych do wprowadzenia ustaleń porozumienia pokojowego;
- zapewnienie swobody ruchu w strefie odpowiedzialności.
 
W obrębie tak sprecyzowanych zadań ogólnych można wyodrębnić następujące zadania szczegółowe:
 
  • likwidacja nielegalnych składów broni;
  • prowadzenie nocnych i dziennych patroli w strefie odpowiedzialności;
  • utrzymywanie gotowości do organizacji punktów kontrolnych;
  • prowadzenie inspekcji składów i fabryk uzbrojenia;
  • podejmowanie i niszczenie broni, amunicji i środków walki, a także nadzór nad lokalnymi zespołami rozminowania.
 
W dniach od 1 marca do 30 kwietnia 2007 r. przeniesiono PKW z bazy Wielonarodowych Sił Zadaniowych - Północ w Tuzli do bazy BUTMIR w Sarajewie wraz ze zmniejszeniem stanu etatowego kontyngentu do 205 żołnierzy i 3 pracowników wojska. Obecnie w ramach operacji UE na terenie BiH pełni służbę VII zmiana PKW.
 
Państwa uczestniczące: Albania, Argentyna, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Maroko, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.
EUFOR (ang. - Europian Force in Bosnia and Herzegovina)
 
Czas rozpoczęcia: 2 XII 2004 r.