WOT w Systemie Zarządzania Kryzysowego resortu obrony narodowej (SZK RON)

 

Na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej z 25 czerwca 2018 r., Wojska Obrony Terytorialnej zostały włączone w System Zarzadzania Kryzysowego resortu obrony narodowej (SZK RON). Od stycznia br. w Planie Zarządzania Kryzysowego RON ujęto siły i środki pierwszych sześciu brygad OT.

 

Do głównych zadań Wojsk Obrony Terytorialnej należy ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych oraz ich likwidacja. WOT przeznaczone są więc do wspierania lokalnych społeczności oraz elementów podsystemu niemilitarnego podczas realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

 

Miejsce WOT w systemie zarządzania kryzysowego

 

System Zarządzania Kryzysowego resortu obrony narodowej, na czele którego stoi minister obrony narodowej, stanowi integralną część Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego. Od 25 czerwca 2018 r., zgodnie z Decyzją Ministra ON, Wojska Obrony Terytorialnej stały się integralną częścią SZK RON, a od stycznia br. w Planie Zarządzania Kryzysowego RON ujęto siły i środki Dowódcy WOT z pierwszych sześciu brygad OT. Procedura dotycząca ich uruchomienia realizowana jest zgodnie z art. 25 ustawy z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, i jest taka sama jak w przypadku innych rodzajów sił zbrojnych. Wydzielone siły i środki WOT, po ich aktywacji, przechodzą w podporzadkowanie Dowództwa Operacyjnego RSZ (pełniącego funkcję Centrum Zarzadzania Kryzysowego MON). Co istotne w dyspozycji ministra ON pozostają również zasoby z brygad 7-13. Obecnie są one w etapie budowania i rozwijania zdolności do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Choć nie ujęte są one jeszcze w Planie Zarządzania Kryzysowego RON, w przypadku nagłej konieczności, zgodnie z decyzją ministra ON, również mogą zostać wykorzystane.

 

 

System zarządzania kryzysowego WOT

 

Odpowiednie zorganizowanie Systemu Zarządzania Kryzysowego WOT (SZK WOT) ma na celu umożliwić szybką i skuteczną pomoc ludności oraz władzom samorządowym przez WOT. W ramach SZK WOT zorganizowano system monitorowania  oraz analiz i oceny możliwości wystąpienia zagrożeń. Głównym elementem SZK WOT są siły i środki pozostające w dyspozycji Dowódcy WOT do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Istotnymi elementami są również Zespoły Oceny Wsparcia oraz Zespoły Wsparcia Odbudowy. Celem działania Zespołów Oceny Wsparcia jest jak najszybsze dotarcie na miejsce zdarzenia, rozpoznanie rejonu i dokonanie oceny sytuacji. Zespoły Wsparcia Odbudowy wypełniają zaś niszę, która powstaje po tym, jak siły i środki użyte w sytuacji kryzysowej, kończą swoje działanie. Zespoły te ukierunkowane są przede wszystkim na doradztwo i pomoc  organom administracji publicznej w zakresie przywracania niezbędnych warunków funkcjonowania poszkodowanej ludności w fazie odbudowy.