Wspaniała Dwunastka
 • Dowódca
 • Zastępca
 • Strzelec wyborowy
 • Zwiadowca
 • Starszy saper
 • Młodszy saper
 • Starszy medyk
 • Młodszy medyk
 • Starszy radiotelefonista
 • Młodszy radiotelefonista
 • Starszy strzelec
 • Młodszy strzelec