Jaki jest statystyczny terytorials?

Wykształcenie
34% żołnierzy OT ma wykształcenie wyższe, blisko połowa (45%) średnie, co dziesiąty żołnierz formacji legitymuje się wykształceniem gimnazjalnym lub zawodowym. Spośród żołnierzy legitymujących się dyplomem uczelni wyższej, aż 40% posiada wykształcenie techniczne; ponad 36% ogólne; 17% humanistyczne; 2% prawnicze; 3% medyczne oraz 2% rolnicze.
 
Struktura zatrudnienia
Aż 62% żołnierzy OT deklaruje stałe zatrudnienie (umowa o pracę); blisko 5% prowadzi własną działalność gospodarczą; 3% utrzymuje się z prowadzenia gospodarstw rolnych; 17% to studenci; a kolejne 15% stanowią osoby bez stałego zatrudnienia, w grupie tej są też osoby, których dochód stanowią umowy zlecenia.
 
Struktura wiekowa
Żołnierze OT są ludźmi młodymi. 66% jest w wieku 35 lat oraz mniej (do 25 lat – 31%; do 30 lat – 16%; do 35 lat – 19%). 28% stanowią żołnierze w wieku od 36 do 45 lat.Żołnierzy w wieku od 46 do 50 lat jest 4%, a ponad 50 lat tylko 1,9%. Średnia wieku żołnierza OT to 32 lata, aż 14% to kobiety, współczynnik ten jest blisko trzykrotnie wyższy niż w wojskach operacyjnych.
 
Struktura zamieszkania
45% żołnierzy OT pochodzi z kilkudziesięciotysięcznych miast i mniejszych miejscowości. Mieszkańcami dużych miast jest 16% żołnierzy, a z terenów wiejskich 39%.