Gen. dyw. Wiesław KUKUŁA - dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej

Generał Wiesław Kukuła jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu (1996), Wyższego Kursu Specjalistycznego w Zegrzu (1999), studiów magisterskich w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku elektronika i telekomunikacja (2001) oraz Polish Open University (2008).
 
Służbę liniową rozpoczął w roku 1996 w 1 Pułku Specjalnym Komandosów (obecnie Jednostka Wojskowa Komandosów), gdzie zajmował następujące stanowiska: dowódca plutonu, dowódca kompanii, szef łączności, szef sekcji wsparcia dowodzenia i łączności, szef sztabu. W latach 2003-2004 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku.
 
W 2006 r. został mianowany na stanowisko szefa wydziału dowodzenia i łączności w Dowództwie Wojsk Specjalnych, był także szefem Pionu Operacyjnego - zastępcą szefa sztabu Dowództwa Wojsk Specjalnych. Ukończył kursy: NATO Special Operations Headquarters oraz US Joint Special Operations University. Od 2012 r. dowodził Jednostką Wojskową Komandosów.
 
20 września 2016 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.
15 sierpnia 2018 r. mianowany na stopień generała dywizji.
None