Brygady WOT

 

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej 
ul. Kawaleryjska 70, 15-325 Białystok 
tel. 261-398-770
fax 261-398-777

 

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej
ul. Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin
tel. 261-182-800
fax 261-182-888

 

3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej 
ul. Lwowska 4, 35-301 Rzeszów 
tel. 261-156-021
fax 261-156-241

 

4 Warmińsko - Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej 
ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn 
tel. 261-323-522 
fax 261-323-521

 

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej 
ul. Wojska Polskiego 54, 06-400 Ciechanów 
tel. 261-341-101 
fax 261-341-318

 

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej 
ul. Sadków 9, 26-610 Radom 
tel. 261-511-000 
fax 261-511-010

 

7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej 
ul. Słowackiego 5, 80-257 Gdańsk 
tel. 261-212-401 
fax 261-212-460

 

8 Kujawsko - Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej 
ul. Warszawska 10, 85-915 Bydgoszcz 
tel. 261-415-500 
fax 261-415-596 

 

9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej 
ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź
tel. 261-442-501 
fax 261-442-527

 

10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej 
ul. Wojska Polskiego 300, 25-205 Kielce
tel. 261-174-503, 261-174-525
fax 261-174-505

 

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej 
ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków, Rząska
tel. 261-133-203 
fax 261-133-185

 

12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej 
ul. Dojazd 30, 61-716 Poznań
tel. 261-578-502 
fax 261-578-501

 

13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej 
ul. Kilińskiego 9, 40-061 Katowice
tel. 261-124-100 
fax 261-124-101
 
14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej 
ul. Metalowa 52, 70-727 Szczecin

16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej 
ul. Hallera 36/38, 50-984 Wrocław
 
18 Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej 
ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
tel. 261-854-491
 
19 Nadbużańska Brygada Obrony Terytorialnej 
ul. Lubelska 168, 22-100 Chełm
 
20 Przemyska Brygada Obrony Terytorialnej 
ul. 29 Listopada 2, 37-700 Przemyśl
 
CSWOT
ul. Sienkiewicza 37, 
87-100 Toruń
tel. 261-432-601
 
CSŁiI
ul. Juzistek 2, 
05-131 Zegrze
tel. 261-883-312
fax 261-883-413