Wojsko zażegnuje kolejny kryzys w Kaliszu

Wojsko zażegnuje kolejny kryzys w Kaliszu

5 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: fot. DWOT
80 żołnierzy zapewnia ewakuację pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej SALUS w Kaliszu. Działania koordynuje 12 Wielkopolska Brygada OT, współdziałając z personelem medycznym 2 Wojskowego Szpitala Polowego z Wrocławia oraz chemikami z 6 batalionu chemicznego Sił Powietrznych, żandarmami i policjantami.
Działania są prowadzone na wniosek Wojewody Wielkopolskiego. Należy podkreślić, że z reguły za funkcjonowanie DPS odpowiadają władze samorządowe. W przypadku kiedy tracą one kontrolę nad sytuacją w DPS-ie reaguje wojewoda, który to w sytuacji wyczerpania wszystkich możliwości może zwrócić się o wsparcie do Sił Zbrojnych.

W czasie operacji „Odporna Wiosna” żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej udzielili bezpośredniego wsparcia już 116 Domom Pomocy Społecznej. Dowódcy brygad OT nawiązali kontakt ze wszystkimi 824 placówkami w Polsce. Na bieżąco monitorowana jest sytuacja DPS-ów, a brygady OT odpowiadają na potrzeby dyrektorów placówek.

DPS SALUS w Kaliszu jest piątą tego typu placówką, której mieszkańcy są ewakuowani przez wojsko na wniosek wojewody. Wcześniejsze ewakuacje odbyły się w Koszęcinie, Drzewicy, Kaliszu oraz wczoraj w Kleszczowie.

Działania wojska są prowadzone szybko, sprawnie, z największą wrażliwością, empatią i przy jak najmniejszych niedogodnościach dla chorych osób. Udaje się to zapewnić dzięki wzorowej współpracy z pozostałymi służbami i żołnierzami.

Od 20 kwietnia br. w każdym województwie na bazie brygad obrony terytorialnej oraz jednostek podległych Dowódcy Generalnemu RSZ zostały utworzone Zespoły Interwencji Kryzysowych. Głównym celem powstania zespołów jest wsparcie ewakuacji i przywracania zdolności do funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej. Zespoły są kierowane do działania przez Dowództwo WOT na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego lub odpowiedniego wojewody.

płk Marek Pietrzak
Rzecznik WOT