Zadania

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH 

im. generała Bronisława Kwiatkowskiego

 

jest głównym organem dowodzenia odpowiedzialnym za dowodzenie operacyjne Siłami Zbrojnymi, przekazanymi w jego podporządkowanie zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej.

Odpowiada za planowanie i dowodzenie wojskami i przydzielonymi elementami pozamilitarnymi w operacjach połączonych, pokojowych, ratowniczych, humanitarnych oraz działaniach prowadzonych w celu zapobiegania aktom terroru, lub usuwania ich skutków, a także siłami wydzielonymi do wsparcia administracji rządowej i samorządowej w przypadku wystąpienia niemilitarnych sytuacji kryzysowych.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów SZ planuje, organizuje i prowadzi ćwiczenia, a także dokonuje oceny zdolności sił i środków zadeklarowanych do prowadzenia operacji. Sprawdza utrzymanie zdolności dyżurnych sił i środków oraz wydzielanych do realizacji zadań poza granicami państwa; realizuje wobec nich dowodzenie narodowe, a także sprawuje nadzór nad operacjami specjalnymi.

 

W czasie kryzysu militarnego i wojny Dowództwo jest organem odpowiedzialnym za przygotowanie Stanowiska Dowodzenia Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i realizuje dowodzenie operacyjne Siłami Zbrojnymi oraz elementami układu pozamilitarnego, wydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej dla przeprowadzenia połączonej operacji obronnej. Na bazie Dowództwa rozwija się Stanowisko Dowodzenia Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów SZ wykonuje zadania Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP. Dowodzi, poprzez Centrum Operacji Powietrznych i Centrum Operacji Morskich, siłami i środkami wydzielanymi do pełnienia dyżurów bojowych w celu ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP, a także wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej, w celu ochrony obszarów morskich.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów SZ odpowiada także za operacyjne kierowanie systemem rozpoznania oraz prowadzenie analiz.

Od chwili powstania, dowództwo operacyjne kierowało Polskimi Kontyngentami Wojskowymi w ramach operacji Sojuszu Północnoatlantyckiego, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz koalicyjnych na trzech kontyngentach.

Polscy żołnierze pod rozkazami dowódcy operacyjnego uczestniczyli w misjach prowadzonych między innymi w: Pakistanie (PKW Pakistan), Syrii (PKW UNDOF), Libanie (PKW UNIFIL), Kosowie (PKW KFOR), Bośni i Hercegowinie (PKW EUFOR MTT, EUFOR ALTHEA), Iraku (PKW Irak, PKW NTM-I), Kuwejcie (PKW Kuwejt), Afganistanie (PKW Afganistan), Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej (PKW Czad, PKW MINURCAT, PKW RŚA, PKW EUFOR RŚA), Mali (PKW Mali), Kongu (PKW Kongo), w krajach bałtyckich (PKW Orlik, PKW Łotwa), Rumunii (PKW Rumunia) i na Morzu Śródziemnym (PKW Bielik, PKW Pułaski, PKW Kondor, PKW Czernicki).