Rozpoczęcie ćwiczenia Anakonda-20

Szanowni Państwo,
 
W poniedziałek, 1 czerwca 2020 roku, rozpoczyna się ósma edycja ćwiczenia ANAKONDA-20. Weźmie w niej udział łącznie około 5 000 żołnierzy Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej.

Ze względu na sytuację epidemiczną na świecie termin ćwiczenia został przesunięty, Anakonda-20 odbędzie się też w zmienionej formule oraz bez udziału żołnierzy wojsk sojuszniczych.

W tym roku, w ramach ćwiczenia, szczególnie widoczne będą działania Marynarki Wojennej doskonalące współdziałanie sił okrętowych, brzegowych oraz lotnictwa morskiego. Wśród ćwiczonych epizodów będzie m.in. strzelanie artyleryjskie do celów nawodnych oraz powietrznych; poszukiwanie, śledzenie oraz zwalczanie okrętów podwodnych; prowadzenie ćwiczeń z zakresu ratownictwa morskiego realizowane poprzez współdziałanie sił okrętowych oraz statków powietrznych. A także zabezpieczenie swobodnej żeglugi na morskich liniach komunikacyjnych oraz swobodnego dostępu do głównych portów RP.

Działania wojsk, szczególnie w zakresie przemieszczeń, skoordynowane zostaną z elementami pozamilitarnego Systemu Obronnego Państwa.

Pomimo panującej pandemii żołnierze Sił Zbrojnych RP utrzymują gotowość do działania.

Ćwiczenie realizowane będzie w głównej lokalizacji Centralnego Poligonu Sił Powietrznych na Ustce oraz w lokalizacjach ćwiczeń: Gepard-20 realizowanego przez 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną: Orzysz i Karakal-20 – 10. Brygady Kawalerii Pancernej: Nowa Dęba. Główny element taktyczny ognia połączonego odbędzie się w dniu 8 czerwca 2020 r.

Priorytetem Sił Zbrojnych jest zdrowie żołnierzy i obywateli. Dlatego zarówno termin, jak i zakres ćwiczenia zostały dostosowane do aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.

Ćwiczenie Anakonda odbywa się co dwa lata od 2006 r. Jego organizatorem jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Dotychczas największa edycja odbyła się w 2016 r. - były to największe manewry wojskowe w Polsce po 1989 r. - wzięło w nich udział ponad 31 tys. żołnierzy z 23 krajów.
 
W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju akredytacje przedstawicieli mediów na ćwiczenie ANAKONDA-20 nie będą prowadzone.
Przedstawiciele mediów zainteresowani pozyskiwaniem materiałów prasowo–informacyjnych na temat ćwiczenia proszeni są o kontakt na adres mailowy Centrum Prasowo – Informacyjnego ćwiczenia:
 
anakonda20CPI@gmail.com
 
Centrum Prasowo-Informacyjne ćwiczenia zasilać będzie Państwa w komunikaty prasowe i materiały foto/video, które dostępne będą również na stronie internetowej:
 
wojsko-polskie.pl/dorsz/anakonda2020/
 
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej DORSZ, gdzie znajdą Państwo aktualne, najbardziej rzetelne informacje na temat ćwiczenia pod kryptonimem ANAKONDA-20.
 
Dane kontaktowe:
Centrum Prasowo – Informacyjnego/CPSP Ustka
Tel.: 261 231 671
 
Szef Centrum:
mjr Marek KWIATEK
Tel.: +48 727 016 448
 
Wydział Prasowy DORSZ:
Tel.: 261 855 444
 
Rzecznik Prasowy DORSZ:
ppłk Adriana WOŁYŃSKA
Tel. kom.: +48 607 388 937
 
* * *
 
Szczegółowe informacje o ćwiczeniu
W tym roku, w ramach ćwiczenia ANAKONDA-20 szczególnie widoczna będzie działalność Marynarki Wojennej, ukierunkowana na doskonalenie współdziałania sił okrętowych, brzegowych oraz lotnictwa morskiego MW RP. Działania prowadzone będą na poligonach morskich oraz w przestrzeni powietrznej i obejmować będą szereg epizodów taktycznych takich jak: wykonywanie strzelań artyleryjskich do celów nawodnych oraz powietrznych; poszukiwanie, śledzenie oraz zwalczanie okrętów podwodnych; prowadzenie ćwiczeń z zakresu ratownictwa morskiego realizowane poprzez współdziałanie sił okrętowych oraz statków powietrznych. Ponadto, w odpowiedzi na możliwe zagrożenia dla handlu i wymiany towarów, jednym z głównych zadań będzie zabezpieczenie swobodnej żeglugi na morskich liniach komunikacyjnych (Sea Lines of Communications) oraz swobodnego dostępu do głównych portów RP (Sea Port of Dembarkation - SPOD). Powyższe zagadnienie zrealizowane zostanie poprzez właściwe zaplanowanie i wykonanie operacji przeciwminowej prowadzonej przez siły walki minowej.

Działalność sił MW, wpisane zostanie w realizację operacji połączonej prowadzonej na całym terytorium RP, gdzie niezwykle istotnym elementem będzie wdrożenie wniosków z poprzednich ćwiczeń, rozwinięcie interoperacyjności oraz utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia dowództw i sztabów.
W ramach realizacji zadań przez Wojska Lądowe na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce,  zadania wykonywane będą przez dywizjon 155 mm armato-haubic KRAB z 11 pułku artylerii.  W dniach 04-06 czerwca wojska prowadzić będą Trening Kierowania Ogniem z użyciem amunicji bojowej. Pułk artylerii zapewniał będzie wsparcie siłom morskim poprzez realizację wsparcia ogniowego.

Po drobiazgowych przygotowaniach, które obejmowały szkolenie kierownictwa ćwiczenia i ćwiczących, celem osiągnięcia gotowości do działania, 1 czerwca rozpocznie się część główna ćwiczenia. Jej pierwszy etap potrwa do 10 czerwca. W tym czasie realizowane będzie zgrywanie taktyczne dowództw i wojsk w układzie narodowym, w tym prowadzenie działań w domenach: powietrznej, morskiej, a także zgrywanie systemu rażenia, zakończone epizodem ognia połączonego – tzw. Joint Fires. Natomiast w drugim etapie poprzez realizację działań w ramach ćwiczeń taktycznych pk. Karakal-20 i Gepard-20, nastąpi zgrywanie dowództw i wojsk w układzie narodowym, w ramach którego będą realizowane manewr i ruch wojsk, demonstracja sił, a także prowadzenie działań powietrznych.

Część końcowa, 18 czerwca, obejmie wstępne omówienie ćwiczenia oraz przemieszczenie ćwiczących do macierzystych jednostek.

Ćwiczenie realizowane będzie w głównej lokalizacji Centralnego Poligonu Sił Powietrznych na Ustce oraz w lokalizacjach ćwiczeń: Gepard-20 realizowanego
przez 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną: Orzysz i Karakal-20 – 10. Brygady Kawalerii Pancernej: Nowa Dęba.

W ramach tegorocznej edycji ćwiczenia ANAKONDA-20 ćwiczyć będzie około 5 000 żołnierzy.

Proces przygotowania ćwiczenia sprostać musiał wielu zmiennym, które związane były w szczególności z rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie. Za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia pk. ANAKONDA-20 odpowiada Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego, ale uczestniczą w nim także żołnierze na co dzień służący w podległości Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W związku z tym, przygotowanie i koordynacja wzajemnych prac, dla osiągania jeszcze lepszych efektów w trakcie ćwiczenia, jest szczególnie ważna.

Pomimo panującej pandemii żołnierze Sił Zbrojnych RP utrzymują gotowość do reakcji na zagrożenie militarne, bez względu na jego charakter i są gotowi sprostać wymogom sojuszniczym. Polska poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa oraz regularnie podnosi i sprawdza poziom gotowości SZ RP do obrony niepodległości kraju, co wobec aktualnie panującej sytuacji jest wyzwaniem szczególnym. ANAKONDA-20, w każdej fazie jej przebiegu, realizowana będzie z uznaniem za priorytetowe zachowanie zasad przeciwepidemicznych i sanitarno-higienicznych. Ćwiczenia są jednym z najważniejszych elementów systemu szkolenia w Wojsku Polskim.