Praca w DO RSZ

 

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH
im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego w Warszawie

poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty
w Oddziale Prawnym

 

 

Wymagania formalne:

1.      wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie prawnicze);

2.      doświadczenie zawodowe min. 1 rok;

3.      biegła obsługa komputera (pakiet MS OFFICE – MS Word, PowerPoint).

 

Wymagania dodatkowe:

1.      dobra organizacja pracy i wysoka dbałość o szczegóły;

2.      umiejętność pracy w zespole;

3.      znajomość języka angielskiego mile widziana;

4.      dyspozycyjność.

 

Do zadań specjalisty należeć będzie m. in.:

1.      wsparcie administracyjne Oddziału Prawnego, w tym prowadzenie bieżącej korespondencji, archiwizacja dokumentów;

2.      przygotowywanie materiałów na potrzeby prowadzonych postępowań i procesu wydawania opinii prawnych;

3.      przygotowywanie prezentacji na potrzeby bieżącego funkcjonowania Oddziału Prawnego pomoc w organizacji szkoleń i warsztatów;

4.      przygotowywanie materiałów przewidzianych do umieszczenia na stronie internetowej Oddziału Prawnego;

5.      prowadzenie baz danych opinii prawnych.

 

Oferujemy:

1.      zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, pełen etat;

2.      pracę w zespole.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1.      podanie o pracę oraz Curriculum Vitae;

2.      kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje;

3.      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

4.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Oryginały dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz minimum doświadczenia zawodowego (stażu pracy) wymaganego w specyfikacji danego stanowiska należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby zainteresowane pracą proszone są o składanie dokumentów drogą mailową w terminie do dnia 28.06.2020 r., na adres:

 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego

Oddział Personalno-Uzupełnieniowy

e-mail:  dorsz.kadry@ron.mil.pl

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

UWAGA:

- wynik postępowania kwalifikacyjnego to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań, sprawdzianu wiedzy oraz rozmów kwalifikacyjnych,

- ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,

- pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.

2. Administratorem danych osobowych jest Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Radiowej 2.

3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych telefonicznie 261 855 352 lub pod adresem: 00-908 Warszawie przy ul. Radiowej 2, z dopiskiem: Ochrona danych osobowych.

4. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w związku z przeprowadzeniem naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.

5. Odbiorcami danych osobowych będzie Wydział Personalny w Dowództwie Operacyjnym RSZ

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach , dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez DO RSZ narusza przepisy RODO.