Praca w DO RSZ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego

w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowiska:

 

I.      Specjalistów:

Wymagania formalne:

1.     wykształcenie wyższe;

2.     znajomość systemu MS Windows i pakietu MS Office.

Wymagania preferowane:

1.     wykształcenie - studia podyplomowe uczelni wojskowych;

2.     doświadczenie zawodowe - praca w instytucjach podległych MON lub MSWiA;

3.     poświadczenie bezpieczeństwa (min. POUFNE);

4.     znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;

5.     znajomość języka rosyjskiego, ukraińskiego lub białoruskiego.

Do zadań specjalisty należeć będzie m. in.:

1.     opracowywanie materiałów w zakresie analiz geopolitycznych i militarnych państw sąsiedzkich;

2.     udział w konferencjach związanych z sytuacją polityczno-militarną państw sąsiedzkich;

3.     opracowywanie materiałów na potrzeby resortu ON i SZ RP;

4.     monitorowanie informacji w przestrzeni publicznej;

5.     opracowywanie sprawozdań dotyczących działalności bieżącej;

6.     praca z dokumentami w języku angielskim.

 

II.    Starszego specjalisty:

Wymagania formalne:

1.     wykształcenie wyższe - 3 lata stażu pracy;

2.     znajomość systemu MS Windows i pakietu MS Office.

Wymagania preferowane:

1.     wykształcenie:

-       studia wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego (zagrożenia ponadnarodowe), bezpieczeństwa narodowego,

-       studia podyplomowe uczelni wojskowych;

2.     doświadczenie zawodowe - praca (służba) w instytucjach podległych MON, MSWiA lub poza granicami kraju;

3.     poświadczenie bezpieczeństwa (min. POUFNE);

4.     doświadczenia z misji poza granicami państwa;

5.     znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;

6.     znajomość języka arabskiego lub innego bliskowschodniego.

Do zadań starszego specjalisty należeć będzie m. in.:

1.     opracowywanie materiałów w zakresie analiz geopolitycznych i militarnych państw Azji i Afryki;

2.     udział w konferencjach związanych z sytuacją polityczno-militarną państw Azji i Afryki;

3.     opracowywanie materiałów na potrzeby resortu ON i SZ RP;

4.     monitorowanie informacji w przestrzeni publicznej;

5.     opracowywanie sprawozdań dotyczących działalności bieżącej;

6.     praca z dokumentami w języku angielskim.

 

III.  Specjalisty:

Wymagania formalne:

1.     wykształcenie wyższe;

2.     znajomość systemu MS Windows i pakietu MS Office.

Wymagania preferowane:

1.     wykształcenie:

-       studia wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego (zagrożenia ponadnarodowe), bezpieczeństwa narodowego,

-       studia podyplomowe uczelni wojskowych;

2.     doświadczenie zawodowe - praca (służba) w instytucjach podległych MON, MSWiA lub poza granicami kraju;

3.     poświadczenie bezpieczeństwa (min. POUFNE);

4.     znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Do zadań specjalisty należeć będzie m. in.:

1.     opracowywanie materiałów w zakresie analiz geopolitycznych i militarnych państw Azji lub Afryki;

2.     udział w konferencjach związanych z sytuacją polityczno-militarną państw Azji lub Afryki;

3.     opracowywanie materiałów na potrzeby resortu ON i SZ RP;

4.     monitorowanie informacji w przestrzeni publicznej;

5.     opracowywanie sprawozdań dotyczących działalności bieżącej;

6.     praca z dokumentami w języku angielskim.

 

IV.  Specjalistów:

Wymagania formalne:

1.     wykształcenie wyższe;

2.     znajomość systemu MS Windows i pakietu MS Office.

Wymagania preferowane:

1.     wykształcenie:

-       studia wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego (zagrożenia ponadnarodowe) bezpieczeństwa narodowego,

-       studia podyplomowe uczelni wojskowych;

2.     doświadczenie zawodowe - praca (służba) w instytucjach podległych MON, MSWiA lub poza granicami kraju;

3.     poświadczenie bezpieczeństwa (min. POUFNE);

4.     znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;

5.     znajomość języka francuskiego.

Do zadań specjalisty należeć będzie m. in.:

1.     opracowywanie materiałów w zakresie analiz geopolitycznych i militarnych państw obszaru europejskiego;

2.     udział w konferencjach związanych z sytuacją polityczno-militarną państw obszaru europejskiego;

3.     opracowywanie materiałów na potrzeby resortu ON i SZ RP;

4.     monitorowanie informacji w przestrzeni publicznej;

5.     opracowywanie sprawozdań dotyczących działalności bieżącej;

6.     praca z dokumentami w języku angielskim.

 

V.    Starszych specjalistów:

Wymagania formalne:

1.     wykształcenie wyższe - uczelni wojskowych lub cywilnych na kierunku bezpieczeństwo narodowe;

2.     3 lata stażu pracy;

3.     znajomość systemu MS Windows i pakietu MS Office.

Wymagania preferowane:

1.     wykształcenie - studia podyplomowe uczelni wojskowych;

2.     doświadczenie zawodowe - min. 5 lat pracy w Instytucjach podległych MON;

3.     poświadczenie bezpieczeństwa (min. POUFNE);

4.     znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Do zadań starszego specjalisty należeć będzie m. in.:

1.     gromadzenie danych o sytuacji polityczno-militarnej w rejonach operacyjnego zainteresowania SZ RP oraz rejonach działania Polskich Kontyngentów Wojskowych;

2.     prowadzenie ćwiczebnej bazy danych na potrzeby treningów i ćwiczeń;

3.     opracowywanie meldunków oraz prowadzenie sprawozdawczości z działalności bieżącej;

4.     tworzenie dokumentacji rozkazodawczej i zabezpieczenia administracyjnego;

5.     udział w ćwiczeniach międzynarodowych;

6.     praca z dokumentami w języku angielskim.

 

VI.  Specjalisty:

Wymagania formalne:

1.     wykształcenie wyższe;

2.     znajomość systemu MS Windows i pakietu MS Office.

Wymagania preferowane:

1.     wykształcenie - studia podyplomowe uczelni wojskowych;

2.     doświadczenie zawodowe - min. 5 lat pracy w Instytucjach podległych MON;

3.     poświadczenie bezpieczeństwa (min. POUFNE);

4.     znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Do zadań specjalisty należeć będzie m. in.:

1.     praca w zakresie analizy psychologicznej i socjologicznej;

2.     opracowywanie sprawozdań dotyczących działalności bieżącej;

3.     praca z dokumentami w języku angielskim.

 

VII.          Starszego specjalisty:

Wymagania formalne:

1.     wykształcenie wyższe - 3 lata stażu pracy;

2.     znajomość systemu MS Windows i pakietu MS Office.

Wymagania preferowane:

1.     wykształcenie - wyższe lub podyplomowe na kierunku związanym z bezpieczeństwem narodowym lub obronnością kraju;

2.     doświadczenie zawodowe - min. 5 lat pracy w instytucjach podległych MON;

3.     poświadczenie bezpieczeństwa (min. POUFNE);

4.     znajomość języka rosyjskiego lub angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Do zadań starszego specjalisty należeć będzie m. in.:

1.     zbieranie i analiza informacji dotyczących promieniowania elektromagnetycznego;

2.     monitorowanie zagrożeń wynikających z oddziaływania urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne;

3.     opracowywanie sprawozdań;

4.     praca z dokumentami w języku angielskim.

  

VIII.        Starszego specjalisty:

Wymagania formalne:

1.     wykształcenie wyższe - 3 lata stażu pracy;

2.     znajomość systemu MS Windows i pakietu MS Office.

Wymagania preferowane:

1.     preferowane wykształcenie - studia o kierunku technicznym, podyplomowe uczelni wojskowych;

2.     preferowane doświadczenie zawodowe:

-       administrowanie systemami teleinformatycznymi,

-       znajomość zagadnień bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni;

3.     poświadczenie bezpieczeństwa (min. POUFNE);

4.     znajomość języka rosyjskiego lub angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Do zadań starszego specjalisty należeć będzie m. in.:

1.     administrowanie systemami teleinformatycznymi;

2.     administrowanie systemami informatycznymi i FAS (Functional Area Services);

3.     współudział w zasilaniu i uaktualnianiu baz danych;

4.     organizowanie szkoleń związanych z prowadzeniem baz danych;

5.     praca z dokumentami w języku angielskim.

 

IX.  Specjalisty:

Wymagania formalne:

1.     wykształcenie wyższe;

2.     znajomość systemu MS Windows i pakietu MS Office.

Wymagania preferowane:

1.     wykształcenie - studia podyplomowe uczelni wojskowych;

2.     doświadczenie zawodowe:

-       administrowanie systemami teleinformatycznymi,

-       znajomość zagadnień bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni;

3.     poświadczenie bezpieczeństwa (min. POUFNE);

4.     znajomość języka rosyjskiego lub angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Do zadań specjalisty należeć będzie m. in.:

1.     administrowanie systemami informatycznymi i FAS (Functional Area Services);

2.     współudział w zasilaniu i uaktualnianiu baz danych;

3.     współudział w organizowaniu szkoleń związanych z prowadzeniem baz danych;

4.     praca z dokumentami w języku angielskim.

 

X.    Starszego specjalisty

Wymagania formalne:

1.     wykształcenie wyższe – 3 lata stażu pracy;

2.     znajomość systemu MS Windows i pakietu MS Office.

Wymagania preferowane:

1.     wykształcenie - studia podyplomowe uczelni wojskowych.

2.     doświadczenie zawodowe - min. 3 lata pracy w Instytucjach podległych MON;

3.     poświadczenie bezpieczeństwa (min. POUFNE);

4.     znajomość języka rosyjskiego lub angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Do zadań starszego specjalisty należeć będzie m. in.:

1.     opracowywanie materiałów w zakresie analiz geopolitycznych i militarnych państw sąsiedzkich;

2.     opracowywanie wstawek i załączników specjalistycznych do dokumentów rozkazodawczych i planistycznych;

3.     opracowywanie i opiniowanie dokumentów doktrynalnych;

4.     prowadzenie baz danych;

5.     udział w konferencjach.

 

XI.  Specjalisty:

Wymagania formalne:

1.     wykształcenie wyższe;

2.     znajomość systemu MS Windows i pakietu MS Office.

Wymagania preferowane:

1.     wykształcenie - studia podyplomowe uczelni wojskowych.

2.     doświadczenie zawodowe - min. 3 lata pracy w Instytucjach podległych MON;

3.     poświadczenie bezpieczeństwa (min. POUFNE);

4.     znajomość języka rosyjskiego lub angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Do zadań specjalisty należeć będzie m. in.:

1.     opracowywanie materiałów w zakresie analiz geopolitycznych i militarnych państw sąsiedzkich;

2.     opracowywanie wstawek i załączników specjalistycznych do dokumentów rozkazodawczych i planistycznych;

3.     prowadzenie baz danych;

4.     udział w konferencjach.

  

Oferujemy:

1.     Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat;

2.     pracę w zespole.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1.     list motywacyjny oraz Curriculum Vitae;

2.     kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje;

3.     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

4.     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych.

Oryginały dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz minimum doświadczenia zawodowego (stażu pracy) wymaganego w specyfikacji danego stanowiska należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby zainteresowane pracą proszone są o składanie dokumentów drogą mailową w terminie do dnia 01.11.2020 r.,  na adres:

 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

Oddział Personalno-Uzupełnieniowy

e-mail:  dorsz.kadry@ron.mil.pl

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

UWAGA:

- wynik postępowania kwalifikacyjnego to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań, sprawdzianu wiedzy oraz rozmów kwalifikacyjnych,

- ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,

- pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.

2.   Administratorem danych osobowych jest Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Radiowej 2.

3.  We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych telefonicznie 261 855 352 lub pod adresem: 00-908 Warszawie przy ul. Radiowej 2,  z dopiskiem: Ochrona danych osobowych.

4.   Przetwarzanie danych odbywać się będzie w związku z przeprowadzeniem naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.

5.   Odbiorcami danych osobowych będzie Wydział Personalny w Dowództwie Operacyjnym RSZ.

6.  Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach , dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.

7.  Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.   W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez DO RSZ narusza przepisy RODO.