DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko starszego inspektora BHP w Kierownictwie.

Wymagania formalne:
1.      wymagane wykształcenie:
- zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp;
- wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp;
2.      znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;
3.      znajomość systemu MS Windows i pakietu MS Office.

Wymagania preferowane:
1.      doświadczenie na stanowisku pracy w służbie bhp w Resorcie Obrony Narodowej

Do zadań starszego Inspektora BHP należeć będzie m. in.:
1.      wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z zakresem określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministra z dnia 2 września 1997 r. w sprawie  służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.);
2.      przygotowywanie i prowadzenie szkoleń w języku angielskim z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oferujemy:
1.      zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, pełen etat.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1.      podanie o pracę oraz Curriculum Vitae;
2.      kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje;
3.      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
4.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji.
„Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszej odpowiedzi na ofertę rekrutacyjną na stanowisko starszego inspektora BHP w Kierownictwie przez administratora do którego kieruję dokumenty aplikacyjne, dla celów prowadzonej rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Rozumiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu prowadzonej rekrutacji”.

Oryginały dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz minimum doświadczenia zawodowego (stażu pracy) wymaganego w specyfikacji danego stanowiska należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby zainteresowane pracą proszone są o składanie dokumentów drogą mailową w terminie do dnia 22.11.2021 r.  na adres:

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Oddział Personalno-Uzupełnieniowy
e-mail:  dorsz.kadry@ron.mil.pl
 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

UWAGA:
- wynik postępowania kwalifikacyjnego to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań, sprawdzianu wiedzy oraz rozmów kwalifikacyjnych,
- ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci;
- pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.
2.    Administratorem danych osobowych jest Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Radiowej 2.
3.    We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych telefonicznie 261 855 352 lub pod adresem: 00-908 Warszawie przy ul. Radiowej 2,  z dopiskiem: Ochrona danych osobowych.
4.    Przetwarzanie danych odbywać się będzie w związku z przeprowadzeniem naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221a ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.
5.    Odbiorcami danych osobowych będzie Wydział Personalny w Dowództwie Operacyjnym RSZ
6.    Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach , dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
7.    Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.    W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez DO RSZ narusza przepisy RODO.