OGŁOSZENIE 1 - stanowisko BHP

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH
im. generała Bronisława Kwiatkowskiego w Warszawie
 
poszukuje kandydatów na stanowisko
specjalisty BHP w Kierownictwie

 

Wymagania formalne:

1.      wymagane wykształcenie:

- wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp;

2.      znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;

3.      znajomość systemu MS Windows i pakietu MS Office.

 

Wymagania preferowane:

 1. doświadczenie na stanowisku pracy w służbie bhp w Resorcie Obrony Narodowej.

 

Do zadań specjalisty bhp należeć będzie m. in.:

 1. wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z zakresem określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministra z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.);
 2. przygotowywanie i prowadzenie szkoleń w języku angielskim z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Oferujemy:

 1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, pełen etat.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. podanie o pracę oraz Curriculum Vitae;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje;
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji:

„Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszej odpowiedzi na ofertę rekrutacyjną na stanowisko specjalisty BHP w Kierownictwie przez administratora do którego kieruję dokumenty aplikacyjne, dla celów prowadzonej rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Rozumiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu prowadzonej rekrutacji”.


Oryginały dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz minimum doświadczenia zawodowego (stażu pracy) wymaganego w specyfikacji danego stanowiska należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Osoby zainteresowane pracą proszone są o składanie dokumentów drogą mailową w terminie do dnia 30.05.2022 r.  na adres:

 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

Oddział Personalno-Uzupełnieniowy

e-mail:  dorsz.kadry@ron.mil.pl

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

UWAGA:
 • wynik postępowania kwalifikacyjnego to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań, sprawdzianu wiedzy oraz rozmów kwalifikacyjnych,
 • ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,
 • pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.
 2. Administratorem danych osobowych jest Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Radiowej 2.
 3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych telefonicznie 261 855 419 lub pod adresem: 00-908 Warszawie przy ul. Radiowej 2,  z dopiskiem: Ochrona danych osobowych.
 4. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w związku z przeprowadzeniem naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będzie Wydział Personalny w Dowództwie Operacyjnym RSZ
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach , dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez DO RSZ narusza przepisy RODO.

OGŁOSZENIE 2 - stanowisko w PKG

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH
im. generała Bronisława Kwiatkowskiego w Warszawie

poszukuje kandydatów na stanowisko
specjalisty w Zespole Kontroli i Nadzoru PGKWymagania formalne:
 • wykształcenie wyższe.

Preferowane doświadczenie:

 • praca w Pionie Głównego Księgowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych;
 • praca w ZWSI RON.

Wymagane cechy charakteru:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku;
 • odpowiedzialność.

Do zadań specjalisty należeć będzie m. in.:

 1. kontrola pod względem formalnym i rachunkowym rachunków kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych;
 2. przygotowanie i ewidencjonowanie zamówień na usługi hotelowe dotyczące krajowych i zagranicznych  podróży służbowych;
 3. przygotowanie zaliczek do wypłaty z tytułu zagranicznych podróży służbowych oraz ich ewidencjonowanie w programie ZWSI RON;
 4. prowadzenie szkoleń w zakresie wynikającym z zakresu obowiązków.

Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa, pełen etat;
 • pracę w zespole.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. podanie o pracę oraz Curriculum Vitae;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje;
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji.

„Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszej odpowiedzi na ofertę rekrutacyjną na stanowisko specjalisty w Pionie Głównego Księgowego przez administratora do którego kieruję dokumenty aplikacyjne, dla celów prowadzonej rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Rozumiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu prowadzonej rekrutacji”.


Oryginały dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz minimum doświadczenia zawodowego (stażu pracy) wymaganego w specyfikacji danego stanowiska należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby zainteresowane pracą proszone są o składanie dokumentów drogą mailową w terminie do dnia 12.06.2022 r., na adres:

 
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Oddział Personalno-Uzupełnieniowy
e-mail: dorsz.kadry@ron.mil.plO spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 
UWAGA:
 • wynik postępowania kwalifikacyjnego to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań, sprawdzianu wiedzy oraz rozmów kwalifikacyjnych;
 • ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci;
 • pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.
 2. Administratorem danych osobowych jest Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Radiowej 2.
 3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych telefonicznie 261 855 419 lub pod adresem: 00-908 Warszawie przy ul. Radiowej 2,  z dopiskiem: Ochrona danych osobowych.
 4. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w związku z przeprowadzeniem naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będzie Wydział Personalny w Dowództwie Operacyjnym RSZ
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach , dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez DO RSZ narusza przepisy RODO.