PKW ISLANDIA

Wojskowy nadzór przestrzeni powietrznej Republiki Islandii jest misją realizowaną w ramach Air Surveillance and Interception Capability to meet Iceland’s Peacetime Preparedness Needs (ASIC IPPN), w oparciu o koncepcję Komitetu Wojskowego NATO, dotyczącą Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej NATO (NATO Integrated Air and Missile Defence System - NATINAMDS). Wynika ze zobowiązań sojuszniczych i z faktu, że państwo to nie posiada możliwości do samodzielnej realizacji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej nad własnym terytorium.  

 

Rotacyjne dyżury państw członkowskich NATO w ramach ASIC IPPN pełnione są od 2008 roku. Każdy z komponentów zlokalizowany jest w bazie lotniczej Islandzkiej Straży Przybrzeżnej na lotnisku w Keflaviku i składa się z 4-8 samolotów pełniących 3-4 tygodniowe rotacje. W odróżnieniu od misji Baltic Air Policing, myśliwce NATO realizują zadania na Islandii jedynie rotacyjnie ok. 3 razy w roku, bez utrzymywania ciągłości pobytu kontyngentów. Misje Air Policing wykonywali tam m.in. Czesi, Duńczycy i Amerykanie.

 

Polska dołączyła do grona dziesięciu państw Sojuszu Północnoatlantyckiego odpowiedzialnych za ochronę przestrzeni powietrznej NATO w rejonie Islandii, udzielanie pomocy załogom statków powietrznych znajdujących się w sytuacjach awaryjnych oraz ewentualną ochronę ludności i wojsk przed atakami z powietrza.

 

Oprócz lotów patrolowych realizowane są także loty treningowe, aby utrzymać ciągłość szkolenia, a całe przedsięwzięcie znane jest także pod nazwą ASICIPPN, czyli „Airborne Surveillance and Interception Capabilities to meet lceland”s Peacetime Prepareness Need”.

 

W ramach 42. rotacji Sił NATO, wypełniając zobowiązania sojusznicze, Polska realizować będzie misję wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Islandii w okresie od 6 września 2021 r. do 27 września 2021 r.

 

Główny trzon kontyngentu stanowią żołnierze z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

 

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP w misji biorą udział cztery samoloty F-16 wraz z uzbrojeniem i sprzętem oraz do 140 żołnierzy i pracowników cywilnych.

 

Pierwsza zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Islandii (PKW Islandia) potrwa od 5 sierpnia do 10 października 2021 roku, którą dowodził będzie ppłk Michał Kras.