PKW RSM AFGANISTAN

Misja prowadzi działalność doradczo-szkoleniową, a jej głównym celem jest przygotowanie dowództw afgańskich sił bezpieczeństwa i instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych do samodzielnego i profesjonalnego kierowania oraz zarządzania w sposób umożliwiający efektywne zapewnienie bezpieczeństwa w Islamskiej Republice Afganistanu.

 

Misja nie ma charakteru bojowego, a siły w niej uczestniczące nie  uczestniczą bezpośrednio  w zadaniach zwalczania rebeliantów oraz w operacjach antynarkotykowych. Sojusz Północnoatlantycki dopuszcza prowadzenie działań bojowych jedynie w przypadku sił specjalnych. Struktura misji  umożliwia prowadzenie działalności doradczej od szczebla ministerialnego do dowództwa korpusu włącznie.

 

Polski Kontyngent Wojskowy operacyjnie podporządkowany jest dowództwu w misji RESOLUTE SUPPORT, pod względem kierowania narodowego podlega Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

Obecnie X zmianą PKW Afganistan RSM dowodzi płk Robert Matysek. PKW Afganisntan RSM  liczy do 350 żołnierzy.

 

 

Główne komponenty PKW Afganistan RSM tworzą:

  • w Kabulu: personel narodowy wydzielony do dowództwa misji oraz doradcy szczebla strategicznego;
  • w Bagram: dowództwo Polskiego Kontyngentu Wojskowego wraz z elementami wsparcia i zabezpieczenia;
  • w Gamberi: personel wydzielony do Dowództwa Doradczo-Szkoleniowego-Wschód misji RESOLUTE SUPPORT wraz z plutonem ochrony.

 

Udział Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT  ma charakter doradczy, bez angażowania polskich żołnierzy w działania bojowe.

 

Do głównych zadań PKW Afganistan RSM należy:

  • doradzanie na szczeblu strategicznym i operacyjnym afgańskim dowództwom i instytucjom podległym Ministerstwu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych;
  • doradzanie 201 Korpusowi Afgańskiej Armii Narodowej, Narodowym Siłom Policji Afgańskiej i Regionalnemu Centrum Operacyjnemu;
  • ochrona doradców w trakcie realizacji przez nich zadań oraz ochrona bazy;
  • doraźna ochrona konwojów logistycznych.