PKW RSM AFGANISTAN

Misja prowadzi działalność doradczo-szkoleniową, a jej głównym celem jest przygotowanie dowództw afgańskich sił bezpieczeństwa i instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych do samodzielnego i profesjonalnego kierowania oraz zarządzania w sposób umożliwiający efektywne zapewnienie bezpieczeństwa w Islamskiej Republice Afganistanu.
 
Misja nie ma charakteru bojowego, a siły w niej uczestniczące nie  uczestniczą bezpośrednio  w zadaniach zwalczania rebeliantów oraz w operacjach antynarkotykowych. Sojusz Północnoatlantycki dopuszcza prowadzenie działań bojowych jedynie w przypadku sił specjalnych. Struktura misji  umożliwia prowadzenie działalności doradczej od szczebla ministerialnego do dowództwa korpusu włącznie.
 
Polski Kontyngent Wojskowy operacyjnie podporządkowany jest dowództwu w misji RESOLUTE SUPPORT, pod względem kierowania narodowego podlega Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
 
PKW Afganistan RSM  liczy do 350 żołnierzy.
Obecnie XI zmianą PKW Afganistan RSM dowodzi płk pil. Waldemar Gołębiowski. 
 
Główne komponenty PKW Afganistan RSM tworzą:
  • w Kabulu: personel narodowy wydzielony do dowództwa misji oraz doradcy szczebla strategicznego;
  • w Bagram: dowództwo Polskiego Kontyngentu Wojskowego wraz z elementami wsparcia i zabezpieczenia;
  • w Gamberi: personel wydzielony do Dowództwa Doradczo-Szkoleniowego-Wschód misji RESOLUTE SUPPORT wraz z plutonem ochrony.

Udział Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT  ma charakter doradczy, bez angażowania polskich żołnierzy w działania bojowe.
 
Do głównych zadań PKW Afganistan RSM należy:
  • doradzanie na szczeblu strategicznym i operacyjnym afgańskim dowództwom i instytucjom podległym Ministerstwu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych;
  • doradzanie 201 Korpusowi Afgańskiej Armii Narodowej, Narodowym Siłom Policji Afgańskiej i Regionalnemu Centrum Operacyjnemu;
  • ochrona doradców w trakcie realizacji przez nich zadań oraz ochrona bazy;
  • doraźna ochrona konwojów logistycznych.