PKW SOPHIA

Główne zadania PKW EU SOPHIA to działania zmierzające do ograniczenia nielegalnego przemytu ludzi i towarów do Europy oraz wspieranie morskich sił bezpieczeństwa Libii w szkoleniu i realizacji działań na rzecz ograniczenia nielegalnej imigracji.

Zadania mandatowe operacji EU SOPHIA, kontyngent wykonuje z bazy NATO Sigonella, położonej na Sycylii, 15 km na zachód od Katanii.

PKW EU SOPHIA, wystawiony w większości przez BLMW, liczy do 120 żołnierzy. W skład PKW wchodzą także żołnierze z: Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, 3. Flotylli Okrętów, 6. Ośrodka Radioelektronicznego, Inspektoratu Wsparcia SZ, 10. Brygady Logistycznej, 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia, Żandarmerii Wojskowej. Podstawowym środkiem kontyngentu jest samolot patrolowo–rozpoznawczy M28B 1R Bryza z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego.

Obecnie IV zmianą PKW SOPHIA dowodzi kmdr por. Sebastian Stypułkowski.