PKW EUTM RCA

Misja EUTM RCA stanowi element szerszego zaangażowania Unii Europejskiej (politycznego, gospodarczego, w obszarze pomocy rozwojowej oraz w zakresie bezpieczeństwa) podjętego w odpowiedzi na kryzys w Republice Środkowoafrykańskiej.
 
Jest kontynuacją działań prowadzonych w ramach misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (EUMAM RCA), której mandat upłynął 16 lipca 2016 r. 
 
Siedzibą misji jest Bangi. EUTM RCA będzie dążyć do modernizacji środkowoafrykańskich sił zbrojnych (FACA) i zapewniać doradztwo strategiczne ministerstwu obrony i urzędnikom w Republice Środkowoafrykańskiej, a także zajmować się kształceniem oficerów, podoficerów i żołnierzy.

Polski Kontyngent Wojskowy bierze udział w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (PKW RŚA) w celu udziału w misji pokojowej i liczy do 2 żołnierzy.

Obecnie I
X zmianą dowodzi ppłk Mirosław Zyber.