PKW EUTM RCA

Misja EUTM RCA stanowi element szerszego zaangażowania Unii Europejskiej (politycznego, gospodarczego, w obszarze pomocy rozwojowej oraz w zakresie bezpieczeństwa) podjętego w odpowiedzi na kryzys w Republice Środkowoafrykańskiej.
 
Jest kontynuacją działań prowadzonych w ramach misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (EUMAM RCA), której mandat upłyną 16 lipca 2016 r. 
 
Siedzibą misji jest Bangi. Dowódcą misji jest jest portugalski generał Herminio MAIO. EUTM RCA będzie dążyć do modernizacji środkowoafrykańskich sił zbrojnych (FACA) i zapewniać doradztwo strategiczne ministerstwu obrony i urzędnikom w Republice Środkowoafrykańskiej, a także zajmować się kształceniem oficerów, podoficerów i żołnierzy.
Polski Kontyngent Wojskowy w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (PKW RŚA) – o liczebności do 2 żołnierzy – zostanie użyty na terytorium Republiki Środkowoafrykańskiej, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., w celu udziału w misji pokojowej. VI zmianą dowodzi mjr Rafał Zieliński.