POLSKI KONTYNGENT WOJSKOWY ORLIK 10

Wojskowy nadzór przestrzeni powietrznej (Baltic Air Policing) trzech państw bałtyckich: Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej jest misją NATO prowadzoną w oparciu o koncepcję Komitetu Wojskowego NATO, dotyczącą Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej NATO (NATO Integrated Air and Missile Defence System — NATINAMDS). Wynika ze zobowiązań sojuszniczych i z faktu, że państwa te nie posiadają możliwości do samodzielnej realizacji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej nad własnym terytorium.
 
Podstawą wydzielenia Polskiego Kontyngentu Wojskowego ORLIK 10 (PKW ORLIK 10) do pełnienia misji jest plan rotacji ujęty w „Status Report on the Implementation of the Interim Air Policing Solution for Estonia, Latyia, Lithuania and Sloyenia” (SHJ3/OCJ/0020/LS/08 - 206586) z 7 kwietnia 2009 r. oraz deklaracja strony polskiej złożona podczas Globalnej Konferencji Generacji Sił w dn. 04-05.06.2019 r. w SHAPE.
 
Wypełniając zobowiązania sojusznicze Polska będzie realizować misję wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Baltic Air Policing w rejonie Państw Bałtyckich w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. (Block 58). Celem tej misji jest niedopuszczenie do naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO w rejonie państw bałtyckich, udzielanie pomocy załogom statków powietrznych znajdujących się w sytuacjach awaryjnych oraz ewentualna ochrona ludności i wojsk przed atakami z powietrza.
 
W ramach 58. rotacji Sił NATO wydzielonych do pełnienia misji Baltic Air Policing w przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej, w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., PKW ORLIK 10 będzie pełnił dyżur bojowy na lotnisku Siauliai (Litwa).
 
Dowódcą Polskiego Kontyngentu ORLIK 10 jest ppłk pil. Paweł Stajniak.