PKW Morze Północne

Sojusz Północnoatlantycki utrzymuje w stałej rotacyjnej służbie cztery zespoły okrętów. Dwa z nich to zespoły dużych jednostek nawodnych, głównie niszczycieli i fregat rakietowych wspieranych często przez jednostkę zaopatrzeniową czyli Standing NATO Maritime Group 1 i 2. Natomiast dwa kolejne to zespoły okrętów przeciwminowych z wielozadaniowym okrętem dowodzenia czyli Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 i 2 (Stały Zespół Sił Obrony Przeciwminowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego). Zwykle grupa pierwsza operuje na północy Europy, natomiast grupa numer dwa na południu kontynentu. To właśnie jedną z nich, już po raz czwarty w historii, dowodzić będzie oficer z polskiej Marynarki Wojennej. Pierwszy raz w historii będzie się to odbywało z pokładu okrętu MW Niemiec FGS Elbe. Na początku października sztab polski przejmie obowiązki od sztabu amerykańskiego, który obecnie dowodzi zespołem.
 
Głównym zadaniem okrętów Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO jest utrzymanie bezpieczeństwa żeglugi poprzez poszukiwanie, wykrywanie i niszczenie niebezpiecznych obiektów podwodnych. Poza tym istotnym zadaniem zespołu jest demonstrowanie solidarności członków sojuszu oraz realizacja jednego z najważniejszych wspólnych zadań czyli zapewnienia bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych. W ten sposób okręty zespołu tworzą system obrony przeciwminowej na akwenach morskich określany mianem "Tarczy Przeciwminowej" dla Europy. Siły te mogą być także skierowane do wsparcia operacji antyterrorystycznych, akcji ratowania życia oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zespoły okrętowe należą do najbardziej efektywnych elementów tzw. sił odpowiedzi (NRF - NATO Response Force). Większość czasu zespoły te spędzają na morzu, między innymi zgrywając współdziałanie wchodzących w ich skład okrętów oraz uczestnicząc w manewrach z marynarkami państw członkowskich i partnerskich NATO.
 
Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP PKW Morze Północne liczy do 10 żołnierzy. Dowódcą kontyngentu jest kmdr por. Michał Dziugan.