PKW ŁOTWA

Polska, jako jedyne państwo - gospodarz natowskiej wzmocnionej wysuniętej obecności, ma również status państwa kontrybuującego do eFP. Siły Zbrojne RP delegują bowiem pododdział pancerny do sformowanej przez Kanadę wielonarodowej batalionowej grupy bojowej eFP na Łotwie.

Polska swoją obecnością na Łotwie potwierdza sojuszniczą solidarność i determinację w budowaniu wspólnego potencjału obrony i odstraszania. Wielonarodowa batalionowa grupa bojowa NATO tworzona przez Kanadę  zawiera pododdziały z Albanii, Hiszpanii, Polski, Słowenii i Włoch. Łącznie na Łotwie stacjonuje ponad tysiąc żołnierzy pod flagą NATO.

PKW Łotwa jest operacyjnie podporządkowany kanadyjskiemu dowódcy grupy bojowej, a pod względem kierowania narodowego podlega Ministrowi Obrony Narodowej, za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Działalność wszystkich czterech grup batalionowych jest koordynowana przez Wielonarodową Dywizję Północny-Wschód zlokalizowaną w Elblągu.

Zasadniczym sprzętem wojskowym w rejonie misji są czołgi PT-91 „Twardy”. PKW liczy do 200 żołnierzy i wchodzi w skład Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej pod dowództwem kanadyjskim, sformowanej w ramach wysuniętej wzmocnionej obecności (eFP).
 

Trzon X  zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie tworzą żołnierze 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Zmianą PKW w Republice Łotewskiej dowodzi mjr Wojciech Tuchalski.