PKW IRINI

31 marca 2020r. Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie o udziale Polskiego Kontyngentu Wojskowego w nowej operacji EUNAVFOR MED "Irini". Bierze w niej udział 120 żołnierzy i pracowników RON oraz samolot M-28B1 R BRYZA.

Misja ta powołana została w miejsce operacji EUNAVFOR MED "Sophia", która zakończyła swoją działalność po pięciu latach.

 

Głównym zadaniem operacji IRINI (w jęz. greckim – „pokój”) jest egzekwowanie embarga na broń nałożonego przez ONZ, z wykorzystaniem zasobów powietrznych, satelitarnych i morskich. W szczególności, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2292 (2016), w ramach operacji możliwe jest prowadzenie na pełnym morzu u wybrzeży Libii inspekcji statków, w przypadku gdy zaistnieją uzasadnione powody, aby podejrzewać, że przewożą one broń lub materiały powiązane do Libii lub z Libii.

Inne zadania operacji EUNAVFOR MED IRINI to:

  • monitorować i gromadzić informacje na temat nielegalnego wywozu z Libii ropy naftowej, ropy surowej i rafinowanych produktów naftowych
  • przyczyniać się do tworzenia zdolności i szkolenia libijskiej straży przybrzeżnej i marynarki wojennej w zadaniach związanych z egzekwowaniem prawa na morzu
  • przyczyniać się do ukrócenia działalności sieci przemytu ludzi i handlu ludźmi poprzez gromadzenie informacji i patrolowanie z powietrza.

Dowódcą operacji IRINI mianowany został kontradmirał Fabio Agostini, a siedziba dowództwa operacji znajduje się  w Rzymie.

EUNAVFOR MED IRINI wstępnie ma zakończyć się w dniu 31 marca 2021 r. z odnawialnym okresem jednego roku.