PKW IRAK

PKW IRAK realizuje działalność mandatową w ramach Sił Globalnej Koalicji przeciwko Państwu Islamskiemu.

Główne zadania PKW IRAK (obecnie VI zmiana) realizowane przez kontyngent to szkolenie oraz doradztwo Irackim i Jordańskim Siłom Specjalnym w zwalczaniu tzw. Państwa islamskiego, wzmocnienie bezpieczeństwa i stabilizacji sytuacji w regionie w perspektywie długoterminowej.

Ponadto, w ramach wsparcia budowy zdolności obronnych Iraku, Polska na szczycie NATO w Brukseli, w dniu 22.05.2017r. zadeklarowała przejęcie inicjatywy, jako Lead Nation (LN) –
za szkolenie irackich żołnierzy w obszarze napraw i obsługiwania poradzieckiej techniki bojowej. 

Głównym celem misji jest wspieranie Sił Bezpieczeństwa Iraku w odzyskaniu zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa w rejonach odpowiedzialności.

Cele realizowane w ramach kontyngentu to poprawa zdolności sił specjalnych i bezpieczeństwo Iraku oraz zwiększenie zdolności w obszarze usprawniania techniki wojskowej.

Zwiększenie zaangażowania w misji(od początku roku 2019r.), tj.:

- Mobilne Zespoły Treningowe (kierowane okresowo na teatr);

- Dodatkowo – pluton inżynieryjny (do 30 żołnierzy);

-Dodatkowo - 35 stanowisk do misji NMI (pluton ochrony, zespól doradczy).
 

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP PKW Irak liczy do 350 żołnierzy, dowódcą VI zmiany  jest   płk Mariusz Janikowski.