WYCIĄG Z ZASAD WYMIANY PRZESYŁEK POCZTOWYCH DO/Z POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH