Nasza historia

Początek XXI wieku to w historii Wojska Polskiego czas dostosowywania się do warunków funkcjonowania w Sojuszu Północnoatlantyckim NATO oraz wysiłek związany z zaangażowaniem Sił Zbrojnych RP w międzynarodowych misjach pokojowych i stabilizacyjnych.

 

Aby sprostać wyzwaniom stojącym przed armią oraz poszukując nowoczesnych rozwiązań w kierowaniu i dowodzeniu powołano na mocy decyzji ministra obrony narodowej z 22 października 2003 roku Dowództwo Operacyjne z siedzibą w Warszawie.

 

Faktyczną działalność Dowództwo rozpoczęło w dniu 1 lipca 2004 roku. Niespełna rok później komisja certyfikująca Sztabu Generalnego potwierdziła pełną zdolność operacyjną dowództwa. Od tego czasu przejęło ono dowodzenie siłami biorącymi udział w operacjach wspierania pokoju i stabilizujących, między innymi w Iraku oraz Afganistanie, kierowanie udziałem wydzielonych jednostek wojskowych w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych na terenie kraju oraz prowadzenie ćwiczeń zgrywających wydzielone komponenty w operacjach połączonych. Na pierwszego Dowódcę Operacyjnego wyznaczony został generał broni Henryk Tacik.

 

Jeden z ważniejszych momentów dla Dowództwa Operacyjnego przyszedł w roku 2006, kiedy to Dowódca Operacyjny sprawdzał rozwiązania i procedury zastosowane podczas przygotowywania struktur oraz zasad funkcjonowania Dowództwa.

 

Swoisty sprawdzianem było ćwiczenie w ramach operacji połączonej pod kryptonimem ANAKONDA. Do chwili obecnej stanowi ono ostatni etap weryfikacji stanu przygotowania poszczególnych związków taktycznych, oddziałów i pododdziałów wydzielonych do prowadzenia działań obronnych na terenie kraju.

W trakcie ćwiczenia zgrywane są i sprawdzane wszystkie systemy walki, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania systemu dowodzenia. W ćwiczeniu oprócz jednostek wydzielonych z rodzajów sił zbrojnych biorą udział żołnierze innych państw oraz elementy pozamilitarnego systemu obronnego państwa.

 

W wyniku zmian ustawowych z 4 lipca 2007 roku Dowództwo zostało przemianowane na Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych, przejęło również wykonywanie zadań Ministra Obrony Narodowej w zakresie obrony powietrznej oraz planowania operacyjnego i dowodzenia operacyjnego przydzielonymi wojskami do przeprowadzenia operacji połączonej. Obowiązki Dowódcy Operacyjnego od 2007 roku pełnił śp. generał Bronisław Kwiatkowski a następnie gen. broni Edward Gruszka.

 

Od 1 lipca 2005 roku do 31 grudnia 2013 roku Dowództwo realizowało zadania w następujących obszarach funkcjonalnych:

 • dowodzenie Polskimi Kontyngentami Wojskowymi w misjach i operacjach;
 • planowanie użycia sił w operacjach kryzysowych militarnych i niemilitarnych;
 • szkolenie i zgrywanie dowództw oraz sił wydzielonych komponentów wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej w operacjach połączonych;
 • kierowanie siłami dyżurnymi Zintegrowanego Systemu Rozpoznania Sił Zbrojnych;
 • monitorowanie gotowości narodowych komponentów wydzielanych do sił odpowiedzi NATO.
   

  DOWÓDCY OPERACYJNI:

  gen. broni HENRYK TACIK (01.07.2004 - 20.04.2007)
  gen. broni BRONISŁAW KWIATKOWSKI (20.04.2007 - 10.04.2010)
  gen. broni EDWARD GRUSZKA (20.05.2010 - 20.05.2013)
  gen. broni MAREK TOMASZYCKI (20.05.2013 - 31.12.2016)
  gen. dyw. SŁAWOMIR WOJCIECHOWSKI (01.01.2017 - 07.09.2018)
  gen. dyw. TOMASZ PIOTROWSKI obecnie od 08.09.2018

 

Z dniem 1 stycznia 2014 roku na mocy Ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 29 lipca 2013r. poz. 852) utworzone zostało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ).