COP-DKP

Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego jest organem dowodzenia szczebla operacyjno-taktycznego. Podlega bezpośrednio Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Jednocześnie, w ramach realizacji szkolenia lotniczego, współpracuje z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a w szczególności z Inspektorem Sił Powietrznych, który wydziela siły i środki do dyżurów bojowych w polskiej przestrzeni powietrznej.

COP - DKP posiada kompetencje do dowodzenia, stawiania zadań i kierowania aktywnymi środkami walki oraz planowania i organizowania działań bojowych dla podporządkowanych operacyjnie jednostek lotniczych, przeciwlotniczych i radiotechnicznych.W czasie pokoju COP - DKP zapewnia ciągłość dowodzenia siłami wydzielonymi przez Siły Powietrzne poprzez m.in.:

  • dowodzenia lotnictwem i obroną powietrzną;
  • nadzorowanie procesu szkolenia i bieżącej działalności wojsk;
  • nadzorowanie systemu alarmowania i powiadamiania;
  • monitorowanie sytuacji meteorologicznej i skażeń;
  • prowadzenie treningów oraz sprawdzanie systemu wykrywania i identyfikacji obiektów powietrznych;
  • prowadzenie akcji poszukiwawczo - ratowniczych w FIR Warszawa.


W systemie Obrony Powietrznej NATO (NATINAMDS) COP - DKP:

  • nadzoruje dyżurne siły i środki;
  • kieruje realizacją misji Air Policing w polskiej przestrzeni powietrznej;
  • odpowiada za tworzenie, jakość i dystrybucję zintegrowanej informacji o sytuacji powietrznej.