Żegnaj Pułkowniku

Na wieczną wartę odszedł ppłk Marek Potorski, Dowódca I zm. Polskiego Kontyngentu Wojskowego Łotwa w okresie od 29 maja do 15 grudnia 2017 roku.
„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.”
Wisława Szymborska
 
 
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
 
Podpułkownika Marka Potorskiego,
 
Dowódcy I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Łotwa
w okresie od 29 maja do 15 grudnia 2017 roku.
 
Łącząc się w żałobie z Rodziną i najbliższymi Pana Pułkownika,
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
 
składa
 
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
 
gen. broni Tomasz Piotrowski
wraz z żołnierzami i pracownikami