Trening survivalowy dla żołnierzy amerykańskich w Kosowie

11 zdjęć w galerii
W dniach 5-8 stycznia 2022 r., żołnierze PKW KFOR przeprowadzili szkolenie dla 30 żołnierzy amerykańskich z batalionu manewrowego z zakresu technik przetrwania wykorzystywanych w przypadku izolacji.
W pierwszym dniu szkolenia instruktorzy kompanii rozpoznawczej z 6 Brygady Powietrznodesantowej przekazali wiedzę teoretyczną z zakresu: budowania prowizorycznych schronień przystosowanych do aktualnie panujących warunków atmosferycznych, rodzaju ognisk, sposobów rozpalania i podtrzymania ognia oraz pozyskiwania i uzdatniania wody.

Drugiego dnia uczestnicy szkolenia zapoznali się z procedurami medycznymi w przypadku hipotermii. Ponadto ich zadaniem było przygotowanie prowizorycznej broń do polowania. Następnie w praktyce wykorzystali poznaną wiedzę przygotowując schronienia, w których spędzili zbliżającą się noc. Pomimo trudnych warunków i ujemnej  temperatury wszyscy ukończyli szkolenie.

Żołnierze amerykańscy na zakończenie podziękowali za możliwość udziału w szkoleniu, doceniając profesjonalizm, wiedzę i umiejętności instruktorów.