Szkolenie taktyczne żołnierzy PKW Rumunia

21 zdjęć w galerii
Przez cztery dni, od 15 do 18 listopada br., żołnierze IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Rumunia wraz z sojusznikami z Rumunii oraz Portugalii realizowali wspólne  szkolenie.
Przez pierwsze trzy dni, żołnierze doskonalili swoje umiejętności taktyczne, podczas działania w terenie zurbanizowanym w m. Plenita. Główny wysiłek, w czasie działań taktycznych, skupiono na realizacji procedur związanych z wchodzeniem, przeszukiwaniem oraz zabezpieczeniem budynków z wykorzystaniem środków pozoracji.
 
W czwartym dniu, na strzelnicy w m. Balta Verde, żołnierze doskonalili umiejętności strzeleckie, prowadząc skuteczny ogień z różnych postaw strzeleckich, do celów stałych oraz ukazujących się. Dodatkowo, w ostatnim dniu szkolenia, przeprowadzono część praktyczną kursu BLOS A (broń-lufa-otoczenie-spust), w czasie którego żołnierze mieli okazję utrwalać prawidłowe nawyki podczas posługiwania się bronią palną.


Tekst/zdjęcia: ppor. Jarosław Kruszyłowicz