Szkolenie ogniowe połączone z MEDEVAC w Iraku

12 zdjęć w galerii
Gotowość do realizacji zadań w strefie działań wojennych to istotny etap szkolenia podczas wykonywania zadań mandatowych przez XIII zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego Irak oraz państwa koalicji.
Jednym z kluczowych zadań PKW jest szkolenie ogniowe realizowane na teatrze misji, które ma na celu utrzymać gotowość bojową żołnierzy na najwyższym poziomie wyszkolenia.

Żołnierze XIII zmiany PKW Irak wzięli udział w kolejnym szkoleniu ogniowym, które realizowane jest cyklicznie w trakcie misji. Tym razem szkolenie zostało połączone z ćwiczeniem medycznym MEDEVAC realizowanym z udziałem śmigłowca medycznego armii Stanów Zjednoczonych oraz żołnierzy z armii koalicji. Szkolenie było ukierunkowane na sprawdzenie poziomu wyszkolenia żołnierzy zarówno bojowego, jak i medycznego w realnych warunkach pola walki.

Scenariusz przeprowadzonego szkolenia miał na celu sprawdzić przygotowanie żołnierzy do działania w sytuacji stresowej spowodowanej bezpośrednim zagrożeniem życia w starciu z przeciwnikiem. Ćwiczenie obejmowało realizację szkolenia ogniowego, w którego trakcie nastąpił atak przeciwnika. Żołnierze realizowali m.in. ubezpieczenie terenu przed działaniem przeciwnika, udzielenie pierwszej pomocy rannym na polu walki oraz ewakuację rannych do miejsca podjęcia poszkodowanych przez śmigłowiec medyczny.

Szkolenie medyczne MEDEVAC charakteryzowało się dużym realizmem, na który składała się profesjonalna charakteryzacja ran poszkodowanych żołnierzy dokonana przez zespół medyczny USA oraz kompleksowe przeprowadzenie niezbędnych czynności medycznych, skuteczne rozpoznanie urazów oraz opatrzenie i zabezpieczenie ran do ewakuacji z pola walki. Tak przeprowadzone ćwiczenie jest istotnym doświadczeniem dla każdego żołnierza realizującego zadania mandatowe w rejonie misji.

„Po raz kolejny zespół medyczny armii USA ocenił wasze działanie na najwyższym poziomie. To świadczy o waszym zaangażowaniu i świadomości, że szkolenie to szansa na doskonalenie swoich umiejętności, które w realnym zagrożeniu mogą decydować o życiu waszym i waszych kolegów” – tymi słowami podsumował szkolenie Dowódca PKW Irak płk Grzegorz Parol.


Tekst/zdjęcia: mjr Marek Sulkowski