Szkolenie kompanii manewrowej z LAF (Labanese Armed Forces)

8 zdjęć w galerii
W dniach 25-29.04.2022 r., żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Libanie wzięli udział we wspólnym szkoleniu z żołnierzami Armii Libańskiej z zakresu realizacji procedur C-IED (Counter - Improvised Explosive Device).
Szkolenie zostało przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwszy – teoretyczny, w trakcie którego żołnierze zostali zapoznani z obowiązującymi terminami i pojęciami. Drugi etap polegał na praktycznym wykonywaniu procedur C-IED w warunkach tras zagrożonych występowaniem IED oraz podejmowaniu szybkiej reakcji podczas działań ratunkowych. W ramach zajęć zrealizowano także kilka scenariuszy niesienia pomocy w terenie.

Szkolenie uroczyście zakończyli przedstawiciele państw Polski i Libanu wręczając uczestnikom certyfikaty oraz gratulując wyników. Podkreślono ścisłą współpracę oraz wymianę doświadczeń pomiędzy tymi dwoma krajami.