Świątecznie, rocznicowo i historycznie

28 zdjęć w galerii
W dniu 2 lipca 2021 roku, zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 lutego 1993 roku o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1351), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, wręczono Sztandar Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych im. generała Bronisława Kwiatkowskiego, ufundowany przez Wojewodę Mazowieckiego.
Tegoroczne święto dowództwa oraz siedemnasta rocznica jego utworzenia zapisze się w pamięci naszej społeczności operacyjnej wyjątkowo. Wyjątkowość tę nakreśla fakt wręczenia Dowództwu Operacyjnemu RSZ im. generała Bronisława Kwiatkowskiego sztandaru, „najwyższego symbolu wartości, sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy”.

Tradycyjnie, obchody Święta Dowództwa Operacyjnego RSZ rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji dowództwa, celebrowaną przez Wikariusza Generalnego - Zastępcę Biskupa Polowego Wojska Polskiego księdza pułkownika Bogdana Radziszewskiego.

Ze względu na historyczny wymiar tegorocznego święta, uroczysty apel został przeprowadzony na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza, który pozostaje niemym świadkiem wielu wydarzeń państwowych i wojskowych. Z uwagi na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, organizacja święta w dotychczasowym wymiarze nie była jeszcze możliwa, co wiązało się z ograniczeniem liczby uczestników biorących udział w uroczystości.

W godzinach przedpołudniowych, na Placu Marszałka J. Piłsudskiego, stawiły się pododdziały Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego, poczty sztandarowe jednostek podległych dowództwu z Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego i Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego oraz Kompania Reprezentacyjna WP wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną WP.

Sygnałem do rozpoczęcia uroczystego apelu było przybycie Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy i złożenie meldunku przez Dowódcę Operacyjnego RSZ gen. broni Tomasza Piotrowskiego. Po zajęciu miejsc nastąpiło podniesienie Proporca Prezydenta RP, a następnie odegranie Hymnu RP i podniesienie flagi państwowej.

Przemówienie powitalne wygłosił Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Gen. broni Tomasz Piotrowski, po powitaniu uczestników uroczystości, złożył podziękowania wszystkim zaangażowanym w inicjatywę nadania sztandaru Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych im. generała Bronisława Kwiatkowskiego. „Pragnę podkreślić, że sztandar Dowództwa Operacyjnego RSZ im. generała Bronisława Kwiatkowskiego, to cząstka każdego z nas. Składam najwyższe wyrazy wdzięczności za każdy gest wsparcia okazany w procesie jego tworzenia. Dziękuję przedstawicielom sektora publicznego i prywatnego, organizacji pozarządowych, przyjaciołom i sympatykom dowództwa, naszym rodzinom, społeczeństwu oraz weteranom, żołnierzom i pracownikom dowództwa.”

Zgodnie ze scenariuszem, po wystąpieniu dowódcy, odczytano Akt Ufundowania Sztandaru. Następnie w obecności Rodziców Chrzestnych sztandaru, Pani Krystyny Kwiatkowskiej wdowy po śp. generale Bronisławie Kwiatkowskim oraz Ojca Chrzestnego gen. broni dr. inż. pil. Tadeusza Mikutela, nastąpiło symboliczne wbicie gwoździ przez zaproszonych gości: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Obrony Narodowej, Szefa Sztabu Generalnego WP, Dowódcę Garnizonu Warszawa, Fundatora Sztandaru - Wojewodę Mazowieckiego, Biskupa Polowego Wojska Polskiego, Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego, Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, Rodziców Chrzestnych sztandaru, Dowódcy Operacyjnego RSZ, przedstawiciela oficerów, przedstawiciela podoficerów, przedstawiciela weteranów działań poza granicami państwa oraz przedstawiciela pracowników resortu obrony narodowej.

Po odczytaniu przez przedstawiciela Kancelarii Prezydenta RP Aktu Nadania Sztandaru i poświęceniu przez przedstawicieli duchowieństwa wojskowego trzech wyznań, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Prezydent RP Andrzej Duda przekazał sztandar Dowódcy Operacyjnemu RSZ gen. broni Tomaszowi Piotrowskiemu.

„Jest to nie tylko ogromny zaszczyt dla Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, ale i dla mnie, że mogłem wręczyć ten sztandar. Dziś dowództwo obchodzi swoje święto, a istnieje już siedemnaście lat. Z sukcesem przeprowadziło w tym czasie polskie wojsko: i to służące w kraju, i poza jego granicami, przez wszystkie najbardziej skomplikowane, trudne zadania, i wydarzenia, które pojawiły się na przestrzeni tych lat." - podkreślił w swoim wystąpieniu Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Prezydent RP Andrzej Duda. „Sztandar jednostki wojskowej jest symbolem męstwa, odwagi, godności, dumy i wierności żołnierzy. Jest również znakiem jedności, żołnierskiej wspólnoty, sztandar gromadzi wokół siebie ludzi.” - dodał prezydent. Złożył również Dowództwu Operacyjnemu RSZ życzenia z okazji święta, a także podziękowania i głębokie wyrazy szacunku tym, którzy wrócili z misji afganskiej.

Ostatnim elementem uroczystości było złożenie wieńca na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Uroczysty apel na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego zakończono odegraniem „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”, po której odbyła się defilada pododdziałów.

***

Z okazji przypadającego święta, delegacje Dowództwa Operacyjnego RSZ oddały hołd patronowi śp. generałowi Bronisławowi Kwiatkowskiemu, Dowódcy Operacyjnemu w latach 2007-2010, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r.

Dla upamiętnienia patrona dowództwa, delegacja na czele z gen. broni Tomaszem Piotrowskim, złożyła wiązanki kwiatów przed: Tablicą Pamiątkową Poświęconą Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej umiejscowioną na fasadzie kościoła Rzymskokatolickiej Parafii Wojskowo-Cywilnej, na terenie kompleksu DO RSZ przed obeliskiem poświęconym patronowi śp. generałowi Bronisławowi Kwiatkowskiemu. Również jak co roku, na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie, odbyła się ceremonia złożenia wiązanki kwiatów i zapalenia zniczy na grobie śp. generała Bronisława Kwiatkowskiego.
 
Tekst: Wydział Prasowy DO RSZ
Zdjęcia: Zespół Reporterski DO RSZ