Pomoc humanitarna dla Iraku

4 zdjęć w galerii
We wtorek, 8 czerwca 2021 r., X zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, zorganizowała transport lotniczy pomocy humanitarnej zawierający środki ochrony indywidualnej.
W uroczystym przekazaniu pomocy humanitarnej stronie irackiej wzięli udział dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku - płk Michał Kuraczyk i Attaché Obrony przy Ambasadzie RP w Bagdadzie - płk Marcin Chruśliński.

W ramach pomocy przekazano  artykuły medyczne, w tym 130 000 sztuk maseczek ochronnych różnego typu. Środki ochrony, o łącznej masie 4 ton, pochodziły od Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Odbiorcą przekazywanej pomocy był iracki Departament Zdrowia, który przekaże środki ochrony podporządkowanym jednostkom organizacyjnym na terenie Iraku.

Obdarowani wyrazili serdeczne podziękowania dla polskich żołnierzy zaangażowanych w transport darów oraz przekazali słowa uznania dla naszego kraju za wsparcie społeczności irackiej. Przekazywanie pomocy humanitarnej wpływa również na ulepszanie stosunków pomiędzy wojskami sojuszniczymi a lokalnymi władzami i mieszkańcami Iraku. 

Tekst i zdjęcia: kpt. Wojciech Zieliński