Polskie wsparcie dla Libanu

4 zdjęć w galerii
Dowódca IV zmiany PKW UNIFIL ppłk Radosław Lewandowski wraz z polsko-irlandzkim zespołem CIMIC sfinalizował trwający od kilku miesięcy polski projekt rozwojowy „Wparcie zarządzania gospodarką odpadami w miejscowości Kunin”, który zakładał dostarczenie 1380 kontenerów na odpady komunalne dla miejscowości mieszczącej się w rejonie odpowiedzialności polskiego kontyngentu.
Projekt przygotowany przez polski zespół CIMIC został zaakceptowany i sfinansowany przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ w ramach Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.
 
Przedstawiciel lokalnych władz zaznaczył, że bezinteresowna pomoc ze strony Polski jest świadectwem nie tylko sympatii, ale przede wszystkim świadomości potrzeb, które w zakresie gospodarki odpadami w Libanie są ogromne.
 
 
Tekst/zdjęcia: mjr Monika Matuszczak